Geri Bonhof naar Onderwijs2032

Nieuws | de redactie
7 maart 2016 | Oud-HU voorzitter Geri Bonhof leidt het ontwerpteam2032. “De unieke combinatie van expertise en ervaring, maakt dat ik er alle vertrouwen in heb dat Geri de uitdagende opdracht tot een goed einde zal weten te brengen,” zegt Sander Dekker tegen de Kamer.

Het advies Onderwijs2032 krijgt een vervolg met een ontwerpteam, omdat de curricula in het PO en VO in samenhang uitgewerkt moeten worden, meent OCW. “We kunnen niet gelijk beginnen met de vernieuwing van vakken of onderwijsdoelen. Eerst zal moeten worden uitgewerkt hoe het totale curriculumbouwwerk eruit zal zien. Om dit ontwerpproces te organiseren wordt een onafhankelijk ontwerpteam ingesteld. Eerst zal moeten worden uitgewerkt hoe het totale curriculumbouwwerk eruit zal zien. Om dit ontwerpproces te organiseren wordt een onafhankelijk ontwerpteam ingesteld.”

Gymnastiek, mode en rectrix

Om dit proces te begeleiden is een voorzitter nodig die partijen bij elkaar kan brengen, stelt de staatssecretaris. “De vernieuwing van het curriculum vraagt om een zorgvuldig proces. Het vergt meer dan deze kabinetsperiode om het tot een succes te maken. Het realiseren van breed draagvlak voor een toekomstgericht curriculum is ook daarom essentieel. Om dit te bereiken is het niet alleen belangrijk om recht te doen aan de verschillen in opvattingen, maar vooral ook om gezamenlijk te zoeken naar de overeenkomsten daarin. Dit vraagt van de voorzitter – naast ruime ervaring in de verschillende geledingen van het onderwijs – het vermogen om partijen met elkaar te verbinden.”

Dat is voor hem de reden te kiezen voor de oud-voorzitter van de Hogeschool Utrecht en oud-vicevoorzitter van de HBO-raad/VH. “Tot mijn vreugde kan ik u mededelen dat Geri Bonhof bereid is om het Ontwerpteam2032 te leiden als voorzitter.”

Volgens Dekker beschikt Geri Bonhof over de juiste capaciteiten en in de Krijtjasjes Top 10 van ScienceGuide zijn die recent nog eens opgesomd. “Lid van de Onderwijsraad. Vice-voorzitter van de HBO-raad. Bestuurslid van de HvA. Voorzitter van de HU. Geri Bonhof was het allemaal. Maar wel een hoop krijt op haar mantelpakje. Ze begon immers als lerares gymnastiek en werd rectrix van het Goois Lyceum. Maar dat niet alleen. In het MTS was zij onderdirecteur van de opleiding voor Mode en Kleding.” De bewindsman noemt het een “unieke combinatie van expertise en ervaring,” die maakt dat hij “er alle vertrouwen in heb dat Geri de uitdagende opdracht tot een goed einde zal weten te brengen.”

Vier leraren, één bestuurder

Het ontwerpteam2032 zal uit tien leden gaan bestaan, behalve de namen van die leden is al wel bekend wat de profielen zijn van deze nieuwe leden. “De leden – waarvan de namen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt – hebben de volgende profielen:

  • Vier leraren (po en vo) die beschikken over een breed netwerk binnen het (speciaal) onderwijs en waarbij een aantal van hen aantoonbare ervaring heeft met curriculumontwerp.
  • Twee schoolleiders (po en vo) die enkele principes van curriculumontwikkeling, zoals beschreven in het advies van het platform, al in de praktijk brengen.
  • Eén bestuurder met ruime ervaring en zowel scholen voor primair als voortgezet onderwijs binnen het schoolbestuur.
  • Drie curriculumexperts met wetenschappelijke expertise op het gebied van curriculumontwikkeling, onderwijskunde, toetsing en examinering.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK