Minder bureaucratie voor meer ambitie

Nieuws | de redactie
16 maart 2016 | De Hanzehogeschool ligt op koers, maar ambitieuze doelstellingen vergen veel. Ook van docenten en dus wordt gekeken hoe de werkdruk beheersbaar kan blijven. “We moeten kijken hoe we zelf ons werk wat efficiënter kunnen doen,” zegt Rob Verhofstad. Hoe pak je dat aan en wat levert dat op?

Bij de presentatie van het Strategisch plan 2016-2020 in Groningen kondigde collegevoorzitter Henk Pijlman aan, dat binnenkort begonnen zal worden met 21 projecten die het werk van docenten efficiënter en minder zwaar moeten gaan maken. Daar komt extra geld voor vrij, legt collegelid Rob Verhofstad aan ScienceGuide uit.

Operatie Stofkam

“Iedere tweejaar doen we een groot medewerkersonderzoek om te kijken hoe het is om bij de Hanzehogeschool te werken. Daar komt altijd een positief beeld uit, maar één van de dingen die wel opvalt is dat veel mensen de werkdruk als hoog ervaren. Daar willen we nu wat aan gaan doen.”

De afgelopen tijd zijn met docenten in de hogeschool veel gesprekken gevoerd om te kijken op welke manieren zaken georganiseerd worden en hoe dat beter kan. “Je moet denken aan een operatie stofkam, om te kijken hoe onnodige bureaucratie weggewerkt kan worden, maar ook aan het schrijven van kortere notities en docenten zelf de richting laten geven aan het maken van een slag in de roosters,” legt Verhofstad uit.

Om er voor te zorgen dat die projecten niet weer zelf voor extra werkdruk gaan zorgen, komt er extra geld beschikbaar. “Er moet wel de ruimte zijn voor docenten om dit extra te doen. We hebben sowieso de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in extra docenten om die ruimte te creëren. Bovendien is het niet de bedoeling dat die projecten heel ingewikkeld worden. Het gaat er gewoon om te kijken hoe we ons werk wat efficiënter kunnen gaan doen.”

Ondernemerschap verder op de kaart

Binnenkort zal officieel afgetrapt worden met de projecten die de werkdruk moeten gaan verlichten en in volgende medewerkersonderzoeken moet dan gaan blijken of deze hun vruchten hebben afgeworpen. “Wat belangrijk is dat de plannen door hen zelf worden gedragen. We zijn echt in de organisatie gaan vragen wat docenten zelf denken wat de oplossingen kunnen zijn.”

De extra investeringen in docenten en werkdrukverlichting komen op een moment dat de Hanzehogeschool ambitieuze plannen heeft geformuleerd. Zo wordt naast Healthy Ageing en Energy het thema Ondernemerschap verder op de kaart gezet als zwaartepunt. Dit moet op termijn leiden tot 500 nieuwe startups en minimaal 5000 nieuwe banen in Noord-Nederland.

Vanuit het zwaartepunt Energie is uitgesproken dat er nog meer private investeringen in de onderzoeksprojecten van het kenniscentrum op dit terrein, EnTranCe, opgehaald zouden kunnen worden. Daarbij is als doelstelling geformuleerd, dat er gestreefd wordt naar het volledig energieneutraal maken van vijf dorpen in Groningen.

Iedere opleiding een innovatiewerkplaats

Om dat innovatief HBO te faciliteren wil de Hanzehogeschool, dat álle opleidingen gekoppeld worden aan een innovatiewerkplaats. Petra Cremers promoveerde onlangs op de werking van deze vorm van onderwijs waarin studenten ‘on the job’ met docenten en professionals hun leerproces inrichten.

Deze innovatiewerkplaatsen kenschetste zij in gesprek met ScienceGuide als volgt. “Een  sociale praktijk waarin partners uit onderzoek, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerken aan complexe vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen van leren overstijgt.”

En zo passen deze vooral bij middelbaar en hoger beroepsonderwijs, omdat ze twee kerntaken bij elkaar brengen: het opleiden van innovatieve professionals en het bijdragen aan de oplossing van problemen en uitdagingen in de beroepspraktijk en de maatschappij. Value in the Valley was zo’n project, en in zekere zin werken Centers of Expertise ook volgens dit principe. “Bij een stage is sprake van twee fysiek gescheiden werelden,” vertelt Cremers. “In een innovatiewerkplaats komen die werelden van onderwijs en werk samen. Het is training on the job.”

“Zo’n opzet kan EnTranCe of de Health Hub Roden zijn, maar er zijn ook andere kleine vormen, waarin dat georganiseerd wordt,” schetst Verhofstad. “Een voorbeeld is BuildInG, ons innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig bouwen. Dat is echt een thema dat uit de omgeving is aangereikt. In zo’n verband en opzet  werken studenten bouwkunde, architectuur, maar ook uit communicatie met elkaar samen. Je moet namelijk wel leren snappen hoe je het gesprek aangaat met bewoners wier woningen beschadigd zijn door bevingen. Het thema is van veel kanten te benaderen, heel interdisciplinair dus.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK