Motivatie boven locatie

Nieuws | de redactie
21 maart 2016 | “De nieuwe economische werkelijkheid vraagt om nieuwe werkwijzen bij de overheid.” Dat stelt dr. Kjell-Erik Brugge (Saxion) in zijn lectorale rede. Motivatie is daarbij belangrijker dan locatie. “Investeringsbereidheid draait om wat mensen willen, en ook werklocatieontwikkeling is mensenwerk!”

Brugge die op 18 maart is geïnstalleerd als lector Ontwikkeling Werklocaties gebruikt de succesvolle werkwijzen van Herstructureringsmaatschappij Overijssel als vertrekpunt voor zijn plannen voor praktijkgericht onderzoek naar het identificeren en delen van “effectieve werkwijzen voor de overheid voor het situatieafhankelijk en vraaggericht ontwikkelen van toekomstbestendige en vitale werklocaties”.

Kwetsbare grondmarkt

Volgens Brugge moet er bij werklocatieontwikkeling niet langer meer de primaire focus liggen op de locatie, maar meer op de motivatie. “De overheid krijgt een specifieke rol in het identificeren en bouwen van concrete kansen (business en value cases) gebaseerd op investeringsbereidheid van private partijen.”

De recente economische crisis heeft wederom laten zien hoe kwetsbaar de grondmarkt is. “Beslissingen om te herstructureren zijn niet altijd gebaseerd geweest op slechte economische prestaties van terreinen en herstructurering heeft nauwelijks effect gehad op het economisch functioneren van terreinen en op de lokale economie.”

Ondernemer en overheid dichter bij elkaar

Nu er langzaam tekenen zijn van economische groei is het volgens Brugge nodig om te kijken wat er bekend is over de economische dynamiek achter de grondmarkt. “Wat is er  bekend over deze trends en ontwikkelingen, en wat is de betekenis voor de ontwikkeling van vitale en toekomstbestendige werklocaties?”

Met het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties wil Brugge vanuit een ondernemersgerichte benadering gaan kijken hoe overheid en ondernemers tegen vraagstukken rond werklocatieontwikkeling aankijken. “We vergelijken werkwijzen met elkaar en we proberen de succesfactoren te koppelen aan de uiteindelijke resultaten. Het verschil in perceptie tussen ondernemers en de overheid gebruiken we om de partijen dichter bij elkaar te brengen.” 

U leest de volledige lectorale rede van dr. Kjell-Erik Brugge hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK