NS past tactiek aan

Nieuws | de redactie
3 maart 2016 | Om HBO en WO te bewegen studenten uit de spits te krijgen door roosteraanpassingen, heeft NS-voorman Roger van Boxtel zijn tactiek aangepast. Na misprijzen en scherpe kritiek legt hij zich nu toe op een verleidingsopzet. Levert dat resultaat op?

In december haalde de NS uit naar de instelllingen van HBO en WO. Op enkele na bleek geen van hen bereid de capaciteitsproblemen van de NS te helpen oplossen. Zij  zagen duidelijk, dat de plotseling opduikende, actuele tekorten aan adequaat materieel niets te maken hadden met de ingrepen in de OV-kaart, waar het kabinet met HO en NS overleg over wilde voeren in het kader van ‘Beter Benutten’. Van Boxtel eiste nietemin een grotere “lenigheid van geest” van de kant van Thom de Graaf, Karl Dittrich en hun achterban.

Hijj hoopte daarbij op druk vanuit het kabinet, met name ook van I&M. “Dijksma gaat helpen om scholen en publieke instellingen over te halen, mogelijk met steun van minister Blok, die verantwoordelijk is voor de Rijksdienst. En omdat instellingen inzien dat het nodig is. De universiteiten van Groningen en Twente hebben al ja gezegd. Binnenkort ga ik praten met de universiteiten in Utrecht en Leiden, en de hogeschool van Arnhem/Nijmegen. Meer dan een vriendelijk verzoek kan ik niet doen, ik heb geen rechtsmiddelen.”

Utrecht voorlopig enige

Contact met Utrecht leverde in die zin wel wat op, dat de aanstaande verhuizingen en herinrichting bij de HU tot een concentratie van faciliteiten – en dus van reisbewegingen – op de Uithof zouden leiden. Er was dan ook meer sprake van serendipiteit dan van beleidsgevolgen of afspraken. 

De instellingen blijven zich verder afstandelijk opstellen. De VSNU stelt droogjes, dat als de belangen van universiteiten en vervoerders gelijk op gaan in een gegeven situatie, men afspraken prima vindt. Maar uitgangspunt blijft, dat de kwaliteit en toegankelijkheid het primaire criterium zijn. De VH is evenmin erg toeschietelijk. “De beoogde besparing van 200 miljoen op de studentenjaarkaart is niet mogelijk. Het is goed dat die duidelijkheid er thans is,” stelde men eind 2015 al puntig vast.

De hogescholen achten het overigens een illusie te denken, “dat het goed mogelijk blijkt het aantal reizigerskilometers van studenten via het openbaar vervoer substantieel  te verminderen. Het is zelfs zo dat het ov-gebruik eerder zal toenemen vanwege de toekomstige invoering van de OV-kaart voor MBO-ers, het langer thuis wonen van studenten en het gedrag van dichtbij de onderwijsinstelling wonende studenten die de kaart ook voor privékilometers gebruiken.”

Bussemaker positief, Amsterdam houdt af

Dat de NS met instellingen in de regio om de tafel gaat zitten om ter plekke tot oplossingen te komen, acht het HBO op zich geen verkeerde benadering, maar de waarschuwing eind december was helder. “In verschillende regio’s, waar de spitsproblematiek het grootst is, is bezien wat de mogelijkheden zijn van aanpassing van openingstijden van onderwijsgebouwen. Ook al omdat dergelijke aanpassingen niet mogen interfereren met de onderwijskundige inrichting van curricula, blijken de mogelijkheden daartoe beperkt en zijn de besparingen gering.”

Minister Bussemaker was niettemin blij met de uitkomsten van de aanpassingen in Utrecht. Zij zag in gesprek met ScienceGuide daarin zelfs mogelijikheden voor aanzienlijke besparingen opdoemen. “Als studenten niet allemaal op het zelfde moment in de ochtend beginnen, maar de één een kwartier later dan de ander, dat kan al heel erg veel helpen. Wat zij verder van de Hogeschool Utrecht kunnen leren is dat ze hun gebouwen goed in moeten richten. Daardoor zij ook veel minder geld kwijt zijn aan huisvesting en energie en al die middelen kun je weer in docenten en laboratoria investeren.”

Van Boxtel zet nu ook in op zo’n meer aanmoedigende toonzetting, om meer beweging in de zaak te krijgen. Met welke universiteiten en hogescholen de NS de facto tot nadere afspraken zou gaan komen, wil hij echter niet melden. HvA en UvA houden in elk geval de boot af, nu zij in de media als volgende mogelijkheid worden genoemd. Studenten en docenten hebben maar weinig behoefte aan colleges in de avond en andere omzettingen van roosters, meldt het CvB.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK