Pabo’s leiden op voor het VMBO

Nieuws | de redactie
1 maart 2016 | OCW wil door middel van een wetswijziging ervoor zorgen, dat leraren met een pabo-getuigschrift ook bevoegd les kunnen geven in de onderbouw van het VMBO. De Vereniging Hogescholen heeft toegezegd om hier speciale assessments en maatwerkprogramma’s voor aan te bieden.

Het VMBO maakt steeds vaker gebruik van leraren met een pabo achtergrond. Deze docenten zijn vaak pedagogisch sterk onderlegd, maar missen wel een officiële bevoegdheid om les te geven op het VMBO. Staatssecretaris Sander Dekker schrijft in een brief aan de Kamer dat hij wettelijk wil regelen dat deze docenten ook aan de slag kunnen in de onderbouw van het VMBO.

Overleg met de sector

Dekker geeft aan dat hij over gaat tot deze wetswijziging naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van PvdA en D66. “Ervaren leraren met een pabo-getuigschrift beschikken vaak over goede pedagogische en didactische vaardigheden, die nodig zijn in de onderbouw van het vmbo. Het gaat bijvoorbeeld om de vaardigheid om in te spelen op individuele behoeften van leerlingen. Uw Kamer heeft mij in een motie gevraagd om in overleg met de sector een verkorte bijscholing te realiseren voor pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van het vmbo.”

De staatssecretaris refereert verder aan een onderzoek, dat deze gedachte ondersteunt. “Naar aanleiding van dit verzoek en van terugkerende signalen van vmbo-scholen en leraren is het rapport ‘Bekwaam, maar (nog) niet bevoegd’ uitgebracht. Hieruit komt naar voren dat pabo-afgestudeerden nu al frequent worden ingezet in het vmbo. In vergelijking met tweedegraads opgeleiden is de kwaliteit van gegeven lessen aan de onderbouw van het vmbo van pabo-afgestudeerden volgens schoolleiders en pabo-afgestudeerden vergelijkbaar of zelfs beter dan die van tweedegraads opgeleiden.”

Wetwijziging begin 2017

Maar om dit te regelen moet OCW wel bestaande wetgeving aanpassen. “Het bevoegd verklaren van pabo-afgestudeerden die momenteel werkzaam zijn in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo, vergt een wetswijziging. Ik streef ernaar deze wetswijziging begin 2017 aan u te sturen.”

De Vereniging Hogescholen (VH) heeft inmiddels haar medewerking toegezegd bij de verdere invulling hiervan. “De VH heeft zich bereid verklaard voor deze categorie docenten, assessments te ontwikkelen op basis van de zogeheten landelijke kennistoetsen, waarmee in samenspraak met de betreffende leraar en het schoolbestuur kan worden bepaald hoe het opleidingstraject eruit dient te zien. Op basis daarvan worden maatwerkprogramma’s aangeboden, opdat de zittende populatie pabo-afgestudeerden binnen afzienbare termijn (vijf jaar) voldoet aan de formele bevoegdheidseisen.”

Passende bijscholing

Ook de andere koepels zullen nu intensief bij dit traject van uitwerking en invulling betrokken worden. “Ik heb afgesproken met de VH, de VO-raad en de Onderwijscoöperatie dat zij, zo spoedig als mogelijk is, zullen uitwerken welke vorm van assesment en bij- dan wel opscholing hier passend zijn. Ook zal bekeken worden welke vorm van certificering passend is.”

“Bij de uitwerking hiervan heb ik drie belangrijke aandachtspunten: de scholing tot het tweedegraadsniveau moet proportioneel zijn ten opzichte van de lessen die in de onderbouw van het vmbo gegeven zullen worden. De belasting van de bij- en opscholing moet voor de betrokken leraren praktisch realiseerbaar zijn ende praktische uitvoerbaarheid van de oplossing voor vmbo-scholen. Ik ga de uitwerking dan ook nauwlettend volgen en met name letten op bovengenoemde aspecten, zodat het eindresultaat zoveel mogelijk aansluit bij de aangenomen motie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK