Rumoer rond NS zwelt aan

Nieuws | de redactie
7 maart 2016 | Ook binnen politieke partijen rijst verzet tegen de pogingen van de NS zijn capaciteitstekorten via studenten weg te werken. LSVb en ISO krijgen steun vanuit de JOVD, die het “belachelijk” noemt dat het Utrechtse HBO wel roosters wil aanpassen in overleg met het spoorbedrijf.

De studentenbonden ISO en LSVb verzetten zich tegen het plan om studenten uit de spits te weren, ter leniging van de materieeltekorten op het spoor. De LSVb schrijft in een brief, dat men verbaasd is over het gedrag van NS en het ISO waarschuwt, dat studenten derderangs reizigers worden.

Voor morgenochtend is het ‘Nederlands Kampioenschap Trein Rijden Tijdens Spitsuren’ aangekondigd, als actie tegen de plannen van de NS om studenten uit de spits te weren. Inmiddels komen ook de studentenbonden in verzet, nadat zij wel mee hadden gedaan aan de ‘Beter Benutten’ overleggen om te besparen op de OV-kaart.

Boze liberale jeugd

Zij wijzen er op dat die Taskforce er niet tegen is om de spits te ontlasten, maar dat dit alleen lokaal kan worden afgesproken en met instemming van studenten. Dat is wat vanuit de NS nu juist niet gebeurt. Dat ergert ook de liberale jongerenafdeling in Utrecht.  De JOVD is ontsteld over de plannen om de roosters van de Hogeschool Utrecht aan te passen. In de Telegraaf zegt voorzitter Juliette van Gilsen, dat “de HU alleen maar bezig is om de NS tevreden te stellen en niet kijkt naar wat belangrijk is voor studenten.” Zij noemt aangepaste collegeroosters “belachelijk” en zegt in gesprek te gaan met Utrechtse raadsleden om de kwestie op de politieke agenda te krijgen.

Dit signaal lijkt al te werken. De UU heeft naar buiten gebracht, dat zij er niet aan denkt de roosters aan te passen omwille van de perikelen van het spoorbedrijf. Ook andere instellingen die door Van Boxtel werden geroemd om hun bereidwilligheid, geven inmiddels signalen af, dat zij niet zomaar willen buigen voor het materieeltekort. Zowel de UTwente als de RUG uiten zich nu zeer terughoudend. 

Derderangs reizigers

De voorzitter van het ISO Linde de Nie valt haar bij: “Niemand verplicht studenten niet in de spits te rijden en zeker niet de NS. Studenten zijn geen derderangs treinreizigers wiens reisrecht zomaar afgenomen kan worden. Het verminderen van studenten in de spits kan alleen op regionaal niveau gerealiseerd worden waarbij studenten vrijwillig samen met de instelling tot oplossingen komen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de invoering van het leenstelsel en het feit dat studenten nu maar dan ooit in hun eigen inkomen moeten voorzien.”

Het ISO ergert zich er daarom aan, dat de indruk gewekt wordt dat “de NS zijn zin krijgt.” Daar kan geen sprake van zijn, volgens het ISO. “Studenten moeten samen met de universiteiten en hogescholen beslissen of en hoe zij de spits kunnen ontlasten om zo meer geld in onderwijs te kunnen steken. Dat is de afspraak.”

Amper besproken met studenten

De LSVb uit zijn bezwaren in een brief aan NS-topman Roger van Boxtel. Men maakt ernstig bezwaar tegen het eigenmachtig optreden van de NS om studenten uit de spits te weren. “Ten eerste is de LSVb verbaasd over het feit dat het voorgelegde plan amper besproken is met studenten. Volgens de berichtgeving zijn de eerste gesprekken gevoerd in Utrecht en Nijmegen en zijn de instellingen gematigd positief. De LSVb heeft navraag gedaan in deze steden en concludeert dat in zeer beperkte mate overlegd is met de studenten en dat zij niet positief tegenover deze plannen staan.”

De LSVb stelt daarom vast, dat de NS de eigenlijke opdracht van de Taskforce Beter Benutten helemaal uit het oog verloren heeft. “Waarbij het in eerdere gesprekken met het ministerie OCW met name ging over het investeren in onderwijskwaliteit, en daarom het eventueel beter benutten van de OV-kaart om kosten te besparen, lijkt het nu vooral te gaan over de volle treinen.”

“Voor de LSVb staat onderwijskwaliteit voorop en voor een discussie over de OV-kaart met onderwijskwaliteit als hoger doel, staat de LSVb altijd open. Wel staat het behoud van de OV-kaart in de huidige vorm daarbij centraal. De LSVb voelt zich echter niet verantwoordelijk om de problemen van de NS eigenhandig op te lossen door alle studenten buiten de spits te laten reizen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK