Vrouwen in de top? FOM doet het

Nieuws | de redactie
8 maart 2016 | Het is Internationale Vrouwendag. Zes jaar geleden tekende ook Stichting FOM het vrouwencharter ´Talent naar de top´, inmiddels is het aantal vrouwen in topposities bij deze bèta-onderzoekers verdubbeld. De 20% in 2020 is in zicht en men heeft voor het eerst in 69 jaar een vrouwelijke directeur.

Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage vrouwen dat is ingeschaald in schaal 12 of hoger (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) gestegen van zeven naar veertien procent eind 2015. Het percentage vrouwen is in vijf jaar, door alle genomen acties en maatregelen, daarmee verdubbeld. Het behalen van het streefpercentage van 20% is daarmee een reëel doel geworden.

Langzame start

Met Christa Hooijer werd als opvolger van Wim van Saarloos voor het eerst in 69 jaar een vrouwelijke algemeen directeur aangesteld. De Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft zich tevens een rol toegedicht in het faciliteren van de doorstroom van vrouwelijk talent naar ander organisaties.

Renée-Andrée Koornstra, hoofd van de Centrale Personeelsdienst blikt terug op een proces dat in eerste instantie langzamer ging dan verwacht. “Niet alleen omdat het aanbod van vacatures in deze posities gering is, er is weinig doorstroom, maar ook omdat er onvoldoende vrouwen solliciteren, om hun eigen beweegredenen, op de plekken die wél vrijkomen.”

FOM als springplank

Ook het beleid dat FOM zichzelf als springplank ziet voor topposities bij andere organisaties is niet direct gunstig voor de eigen cijfers, ziet Koornstra. “Maar dat is wel gunstig voor de vrouwen zélf die een hogere plek buiten FOM gaan bezetten en zo fysica-breed wél zorgen voor meer topvrouwen in de natuurkunde. Dit komt alleen de cijfers voor FOM dan niet ten goede, maar we zijn daar wel erg trots op en blij mee!”

Er zijn verschillende programma’s en activiteiten geweest waarmee FOM in de afgelopen jaar gepoogd heeft de genderdiversiteit in de organisatie te stimuleren. Zo is er een mentoringprogramma voor vrouwen, die na een eerste pilot een vervolg krijgt en is gender een vast agendapunt voor het bestuur. Via workshops wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld gender awareness over onbewuste voorkeuren in selectieprocessen en over de bestaande mogelijkheden zoals kinderopvang bij dienstreizen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK