Zelf aan de slag met learning analytics

Nieuws | de redactie
11 maart 2016 | “Of het de sleutel is tot onderwijs op maat, moet de tijd uitwijzen, maar er is genoeg aanleiding om te experimenteren.” SURFnet ziet potentie in het gebruik van learning analytics en moedigt docenten in het hoger onderwijs zelf aan de slag te gaan.

In een whitepaper over het gebruik van data in het hoger onderwijs. Gaat SURFnet in op de mogelijkheden die learning analytics kunnen bieden. Volgens SURFnet kunnen de data zeker een bijdragen leveren aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Om dat te laten lukken is het volgens hen wel “essentieel dat er meer duidelijkheid ontstaat over didactische mogelijkheden, technische uitdagingen en ethische en juridische grenzen.”

SURFnet ziet daar een rol voor zichzelf weggelegd “op het gebied van kennisdeling en het bepalen van de technische randvoorwaarden. De hogeronderwijsinstellingen moeten gezamenlijk met SURFnet om de tafel om de grondregels te bepalen.”

Zes tips

Docenten in het hoger onderwijs hoeven echter niet te wachten op de instellingen, maar moeten vooral zelf aan de slag gaan. “Laat dit alles u er niet van weerhouden om alvast pilots op te zetten, of om top-down learning analytics te introduceren in uw instelling en deze ervaringen te delen binnen de SIG (Special Interest Groups .red) Learning Analytics. Er is niet alleen meerwaarde te behalen voor de organisatie, maar vooral ook voor de studenten en de docenten.”

Om valkuilen bij het zelf beginnen te voorkomen geeft SURFnet een zestal tips voor docenten van de experts op het gebied van learning analytics:

1. Begin klein. Kies een klein onderdeel van je vak, bijvoorbeeld één les, of één onderdeel van de leeromgeving, zodat je kunt oefenen. Geef jezelf de tijd om het te leren.
 
2. Begin met een vraag. Welk probleem zou je willen oplossen, of wat zou je willen weten over je onderwijs?

3. Begin met een bezoek aan de ethische commissie van je faculteit en de juridische specialisten voor advies over het juiste beheer van de data. Bestudeer daarnaast de handreiking Learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van SURFnet.
 
4. Wees duidelijk tegenover de studenten over welke data je analyseert en waarom. Laat ze merken dat de data van hen zijn. Zorg voor vertrouwen in het systeem. Betrek ze bij alle fasen van het project. Gebruik de DELICATE checklist.

5. Betrek de ICT-afdeling al vanaf het begin van je onderzoek. Maak bekend dat je met learning analytics bezig bent. Docenten zijn lang niet altijd van elkaars initiatieven op de hoogte en missen daardoor kansen op samenwerking.

6. Zoek verbinding met gelijkgestemden, bijvoorbeeld docenten die praktische vragen hebben waar jij met behulp van de data iets mee kunt. Ga vooral shoppen bij collega’s die hier al mee bezig zijn, want die hebben alle fouten al een keer gemaakt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK