Bijzonder kenmerk voor HO-honours

Nieuws | de redactie
22 april 2016 | De NVAO gaat nu ook een bijzonder kenmerk verlenen voor de certificering van honoursonderwijs. Na een intensief traject van voorbereiding krijgt de Hanzehogeschool als eerste zo’n extra distinctie toegekend. Dat kan “laten zien dat we op dit onderwerp leidend zijn en dat is ook voor internationale partners interessant.”

Het is voor het eerst dat de NVAO een hoger onderwijsinstelling een bijzonder kenmerk op het onderwerp honoursonderwijs toekent. Daar is een uitgebreid traject aan voorafgegaan met adviesbureau Hobéon om de kwaliteit van honoursprogramma’s op een hoog niveau te krijgen en te borgen. “Van hen hebben we het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit ontvangen. Dat vormde een stevige basis en heeft ons geholpen  om ook van de NVAO de erkenning te krijgen. Het is een bevestiging en waardering van hetgeen we hebben opgebouwd,” zegt Pieter Veenstra.

Verdieping met Westerbork

Als teamleider van  het Hanze Honours College en programmamanager van het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving is hij dan ook blij met de erkenning van de NVAO. “We zijn al jaren bezig om honours breed te verspreiden in de hogeschool. De toekenning van dit bijzonder kenmerk laat zien dat we daar in slagen én dat de kwaliteit van die programma’s hoog is.” Voorbeelden van zulke verdiepende extra’s die in alle opleidingen mogelijk zijn gemaakt zijn het project WIJS met de stad Groningen, waarin een leerwerkplaats is opgezet waarin studenten wijkgericht activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om jongeren te betrekken bij hun eigen buurt en de samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork, die al lange tijd gaande is vanuit de hogeschool.

“Ik kan me voorstellen dat dit ook gaat helpen om nieuw onderzoek aan te trekken, omdat we hiermee laten zien dat we op dit onderwerp leidend zijn en dat is interessant ook voor internationale partners.” Het was kortom geen toeval dat de Dag van de Excellentie in het Europees voorzitterschap van ons land recent bij de Hanzehogeschool werd gehouden door Sirius en ScienceGuide en lector en onderzoeker op dat terrein Marca Wolffensberger in het programma een belangrijke rol speelde met collega’s uit andere Europese landen.

Voor internationale studenten zou het honours onderwijs in de toekomst nog toegankelijker moeten worden, stelt Veenstra. “We willen summer courses en intensive programmes gaan aanbieden om studenten van buitenaf de kans te bieden deel te nemen aan ons honoursonderwijs. Bovendien zijn we aan het kijken of we in de toekomst onze studenten al in de propedeuse de kans gaan geven honoursonderwijs te volgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK