Botsing op het spoor

Nieuws | de redactie
22 april 2016 | “Eenzijdig overleg met universiteitsbesturen staat haaks op de aanbevolen aanpak via regiotafels met alle betrokkenen.” Dit staat in een zeer kritische analyse over de aanpak van de NS rond ‘Beter Benutten.’ die het ministerie van IenM aan de Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Dijksma heeft in december beloofd een review te laten uitvoeren naar de effectiviteit van de extra maatregelen die de NS heeft aangekondigd om de spits te ontlasten. Deze review is inmiddels klaar en hieruit komt een beeld naar voren van een NS die het delicate proces in de war brengt. “Het NS-initiatief lijkt de consensus in de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en OV te verstoren.”

Constructieve samenwerking

In deze review wordt beschreven wat de aanvliegroute moet zijn om Beter Benutten tot een succes te maken. “Het uitgangspunt voor een effectieve aanpak moet zijn dat de problematiek van de drukke spits voor een belangrijk gedeelte een maatschappelijk probleem is en in een constructieve samenwerking tussen belanghebbenden dient te worden opgepakt.”

Volgens deze review is de NS een partner in dit proces die niet altijd deze bovenstaande randvoorwaarde opvolgt. “Voortbordurend op de aanbevelingen van de Taskforce Beter Benutten heeft de NS het initiatief genomen om met verschillende onderwijsinstellingen te bespreken of een andere planning van de collegeroosters studenten de mogelijkheid kan bieden om minder in de spits te reizen. Mede door de negatieve reacties van studenten op de mediaberichten hierover, leek dit NS initiatief de consensus in de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en OV te verstoren.”

In gesprek met studenten

Ondanks dat de NS de consensus in de Taskforce verstoord heeft zijn de studenten nog wel binnen boord en geeft het spoorbedrijf ook een opdracht mee. “In de review is gebleken dat de studenten nog steeds achter de aanpak van de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en OV staan. Studenten benadrukken hierbij wel dat er niet alleen met de onderwijsinstellingen moet worden gesproken, maar dat NS juist in gesprek met studenten veel ideeën kan ophalen en samenwerking kan organiseren.”

In het slot van het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan vooral de NS wordt daarbij vermanend toegesproken. “In de richting van de onderwijsinstellingen is NS maar een van de partijen in de uitvoering van de aanbevelingen van de Taskforce Beter Benutten. Eenzijdig overleg met universiteitsbesturen staat haaks op de aanbevolen aanpak via regiotafels met alle betrokkenen (waaronder studenten). De publiciteit rond de aanpak van NS werkte bij studenten contraproductief. De studentenopstand zorgt voor lichte vertraging. Waar onderwijsinstellingen eerst bereidwillig leken, wachten ze nu wat meer af. Maar de intentie is nog wel om samen te kijken naar de mogelijkheden.”

Amsterdam en Utrecht aanzet

Ook wordt in deze review gekeken wat de bereidheid is van onderwijsinstellingen om te participeren in Beter Benutten ook na de ontstane onrust. Zo meldt het rapport dat er inmiddels “gesprekken geweest zijn met onderwijsinstellingen zoals UU, HU, RU en UL. o.a. over later inroosteren van eerstejaars.”

Uit de review komt een beperkt aantal maatregelen naar voren, die kunnen bijdragen aan het verlichten van de knelpunten op de drukke trajecten op de korte termijn. Een kortetermijnoplossing moet vooral gezocht worden rond Utrecht en Amsterdam een van de aanbevelingen is: “Het later starten van de colleges van de eerstejaarsstudenten aan de universiteiten in Amsterdam en Utrecht. Uit analyses blijkt dat deze maatregelen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het beperken van de problemen op een aantal van de drukste treinen.”

Uit de gesprekken tot nu toe is gebleken dat eigenlijk alleen de Hogeschool Utrecht bereid en in staat zou zijn om op de wensen van de NS in te gaan. Dit heeft echter weinig te maken met ‘Beter Benutten’, maar primair met het ingrijpende proces van verbouwingen en verhuizingen binnen de hogeschool.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK