Botsingen rond borging

Nieuws | de redactie
15 april 2016 | EuroPort Business School raakt met onmiddellijke ingang de accreditatie voor de hbo-bacheloropleiding International Business and Management Studies kwijt. Het intrekken van deze erkenning leidt er toe dat men geen graden meer mag verlenen. Deze ingreep van OCW staat niet op zichzelf.

Minister Bussemaker neemt dit besluit op advies van de NVAO omdat de opleiding van onvoldoende kwaliteit is. De NVAO stelt vast dat de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties onvoldoende zijn en dat er substantiële tekorten zijn bij de studiebegeleiding en de informatievoorziening.

Hoger beroep ingesteld

EPBS moet er voor zorgen dat de huidige studenten op de hoogte worden gesteld van dit besluit en moet de huidige studenten in staat stellen hun opleiding af te ronden. EPBS heeft tegen het besluit hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dit beroep zal op 19 mei 2016 op een zitting worden behandeld.

Het accreditatieproces bij deze opleiding kende merkwaardige situaties. De directie van de hogeschool had vertrouwelijke gesprekken met het NVAO-panel en studenten en medewerkers afgeluisterd. Men wilde zo bewijzen dat het oordeel van de NVAO vooraf al vast stond, en is hiervoor met een boete bestraft.

Juridisch onder vuur

Zowel de NVAO als OCW zullen die zaak met grote belangstelling en ook wel enige zorg volgen. Het lijkt erop, dat de kwaliteitsborging van particuliere HO-opleidingen juridisch onder vuur komt te liggen. Dit leidde er zeer onlangs nog toe, dat OCW plotseling met aanvullende regelgeving moest komen.

Want dit is de tweede kwestie in korte tijd die speelt tussen de NVAO en een particuliere aanbieder. Vorige week werd bekend dat de NVAO bij de hoogste bestuursrechter een zaak had verloren tegen de financieel opleider en detacheerder Welten. De  Raad van State besloot toen dat de NVAO in het vervolg ook nieuwe opleidingen moet beoordelen van particuliere aanbieders als deze nog niet een hele onderwijscyclus hebben doorlopen. Hierdoor wordt het voor nieuwe aanbieders veel eenvoudiger een accreditatie aan te vragen.

Deze uitspraak van de Raad van State leidde tot enige commotie. Daags na deze uitspraak melde OCW dat deze route voor nieuwe aanbieders zo snel mogelijk met nieuwe wetgeving wordt afgesneden, zo meldde de NVAO. “Het ministerie van OCW heeft de NVAO inmiddels laten weten dat de kwaliteitsborging van het onderwijs en de waarborgen voor studenten van groot belangrijk vindt en daarmee ook de volledige cycluseis. Het ministerie zal hiertoe de wet- en regelgeving op zo kort mogelijke termijn aanpassen.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK