Haagse zorgen om Amsterdams gedoe

Nieuws | de redactie
13 april 2016 | Vindt de minister het samengaan van UvA en HvA mislukt? En kan een lid van de Raad van Toezicht van de HvA wel tegelijk bestuurder zijn van de Stichting Aandelenbeheer van “de uitvoerder van de bouw van de nieuwe campussen van de UvA?” De SP komt met nieuwe reeks vragen aan OCW.

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over protesten tegen het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 

1

Wat is uw oordeel over het bericht “Raad van Toezicht onder druk”? 

2

Deelt u de opvatting in de Brandbrief van Decanen, Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad dat de samenwerking tussen de UvA en de HvA mislukt is? 

3

Bent u het eens met het pleidooi dat de UvA en de HvA weer een eigen bestuur moeten krijgen? Zo nee, waarom niet? 

4

Kunt u zich voorstellen dat studenten, docenten en decanen bezwaar maken tegen de onhoudbare span of control, waarbij één bestuur leiding geeft aan 85.000 studenten, 9.000 medewerkers en een budget van 1,1 miljard euro? 

5

Deelt u de mening dat de twee nieuw aan te stellen bestuurders “door hun hoeven zullen zakken” als niet eerst een nieuwe bestuursstructuur voor UvA en HvA wordt neergezet?

6

Erkent u dat de auteurs van de Brandbrief het eens zijn met de analyse van oud-bestuurder Amman, dat de bestuurlijke samenwerking geleid heeft tot een onwerkbare situatie?

7

Hoe kunt u in antwoord op mijn Kamervragen beweren dat er “geen conflict” is tussen de heer Amman en de voorzitter van de Raad van Toezicht? (3) Heeft u de heer Amman gesproken of heeft u deze veronderstelling overgenomen uit een persbericht van UvA persvoorlichting?  

8

Bent u bereid te erkennen dat de Centrale Ondernemingsraad niet akkoord is gegaan met de procedure voor de benoeming van de nieuwe bestuurders van de UvA?  Zo ja, hoe kunt u in antwoord op mijn Kamervragen zeggen dat de medezeggenschap goed is betrokken bij de benoemingsprocedure?  

9

Deelt u de mening dat het draagvlak voor de bestuurlijke samenwerking UvA/HvA tot het nulpunt is gedaald als studenten, docenten en decanen in een Brandbrief pleiten voor een ontvlechting? Zo ja, bent u bereid hun pleidooi te ondersteunen? 

10

Is de positie van de voorzitter van de Raad van Toezicht nog houdbaar als medezeggenschapsraden van studenten en docenten en decanen het vertrouwen in hem opzeggen? Zo nee, wat voor maatregelen gaat u nemen? Zo ja, hoeveel ongenoegen moet er nog bijkomen voordat u gaat ingrijpen? 

11

Laat u zich inspireren door deze opvatting van Arnoud Boot: “Voor iedereen die normaal nadacht en niet verkrampt is door een megalomaan wereldbeeld, is al lang duidelijk dat er geen enkele meerwaarde te realiseren is met de bestuurlijke samenwerking tussen UvA en HvA. Nu al meer dan twaalf jaar lang verlamt deze samenwerking het functioneren van beide instellingen die gewoon niet bij elkaar passen en samen een omvang en complexiteit hebben die onhandelbaar is.” 

12

Hoe oordeelt u over de brief van Humanities Rally en De Nieuwe Universiteit met een aanklacht tegen het old boys network dat het bestuur van UvA/HvA vormt? Zijn alle genoemde combinaties van (neven)functies toegestaan? 

13

Is het geoorloofd dat de heer Rinse de Jong als lid van de Raad van Toezicht van de HvA, tevens bestuurder is van Stichting Aandelenbeheer BAM Groep, de uitvoerder van de bouw van de nieuwe campussen van de UvA? Zo ja, vindt u deze combinatie van functies verstandig? 

14

Bent bereid om te erkennen dat de bestuurlijke samenwerking tussen de UvA en de HvA ondoordacht is geweest? Zo ja, neemt u het initiatief tot ontvlechting?

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK