Koepels kritisch op Onderwijs2032

Nieuws | de redactie
11 april 2016 | Een goede onderbouwing voor de door het Platform Onderwijs2032 genoemde vakken en vaardigheden waaruit het nieuwe kerncurriculum zou moeten bestaan, ontbreekt in het advies van de commissie. Dit zeggen de MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen.

Dit schrijven zij in een gezamenlijke reactie aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Als de onderwijssectoren aan wie het voortgezet onderwijs ‘levert’ reageren ze op het advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het Nederlands funderend onderwijs.

Onvoldoende bewijzen

De drie onderwijskoepels onderschrijven het belang van responsief onderwijs. Ook het vergroten van de mogelijkheden voor maatwerk ondersteunen ze. Maar het vervolgonderwijs moet kunnen voortbouwen op een helder omschreven kennisbasis en aangeleerde specifieke vaardigheden in het funderend onderwijs. De MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen vinden dat Platform Onderwjis2032 onvoldoende argumenten of bewijzen aanvoert waaruit blijkt dat het voorgestelde kerncurriculum past bij of beter aansluit op wat nodig is in het vervolgonderwijs.

Ook vinden de koepels dat de voorstellen sterk uit gaan van de ideale, gemotiveerde en bovendien creatieve leerling. Ook daarin moeten jongeren groeien en daarvoor is ruimte nodig. Het is een gemis dat het advies voorbij gaat aan de pedagogische relatie tussen docent en leerling en de eisen die dit aan de docent stelt.

U leest hier de brief van de koepels aan minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK