Nieuwe opleiding makkelijker aangeboden

Nieuws | de redactie
7 april 2016 | De NVAO moet in het vervolg ook nieuwe opleidingen beoordelen van particuliere aanbieders als deze nog niet een hele onderwijscyclus hebben doorlopen. Hierdoor wordt het voor nieuwe aanbieders veel eenvoudiger een accreditatie aan te vragen. Dit heeft de Raad van State beslist.

De financieel opleider en detacheerder Welten is in het gelijk gesteld in een zaak tegen de NVAO. Men wilde een nieuwe opleiding starten en heeft derhalve bij het accreditatieorgaan een aanvraag ingediend voor een toets ‘nieuwe opleiding’. Deze werd door de NVAO echter afgewezen omdat zij van mening was, dat de wet voorschrijft dat nieuwe opleidingen die worden gegeven aan een instelling waar nog nooit eerder accreditaties zijn verleend eerst een hele onderwijscyclus moeten doorlopen, alvorens deze in aanmerking komen voor een dergelijke eerste toetsing.

Na bezwaar toch gelijk

Welten was van mening dat de nieuwe opleiding zonder accreditatie geen studenten zou kunnen aantrekken en maakte bezwaar. Op dit punt werd de aanbieder door de bezwaarcommissie van de NVAO niet in het gelijk gesteld. Hierop is Welten naar de hoogste bestuursrechter gegaan.

En die heeft de opleiding in het gelijk gesteld. Volgens de Raad van State “kan de stelling van de NVAO dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 5a.10a, vijfde lid, van de WHW (ten tijde van de inwerkingtreding: artikel 5a.8, achtste lid) blijkt dat de wetgever uitdrukkelijk de ‘volkomen cyclus-eis’ heeft willen stellen voor de gevallen waarin een rechtspersoon die (nog) geen geaccrediteerde opleidingen aanbiedt een aanvraag toets nieuwe opleiding doet, evenmin worden gevolgd.”

Update

De uitspraak van de Raad van State heeft er voor gezorgd dat OCW “op zo kort mogelijke termijn” de wet- en regelgeving gaat aanpassen, zodat nieuwe opleidingen ook in de toekomst aan de volledige cyclus eis moeten voldoen.

U leest hieronder de reactie van de NVAO op de uitspraak van de Raad van State.

“De NVAO heeft goede nota genomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 april 2016. Uiteraard geven wij daar zonder meer gevolg aan. Dat betekent hier concreet dat de aanvraag van Welten in behandeling wordt genomen. Waar het gaat om de interpretatie van de wet en regelgeving heeft de NVAO in nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de zogeheten volledige cycluseis gesteld: een opleiding moet minstens een keer ‘hebben gedraaid’ voordat deze als nieuwe opleiding kan worden geaccrediteerd. Nu blijkt uit de uitspraak van Raad van State dat deze eis onvoldoende basis heeft in de wetgeving. Het ministerie van OCW heeft de NVAO inmiddels laten weten de kwaliteitsborging van het onderwijs en de waarborgen voor studenten van groot belang te vinden en daarmee ook de volledige cycluseis. Het ministerie zal hiertoe de wet- en regelgeving op zo kort mogelijke termijn aanpassen.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK