Obama’s droom: kennis én TTIP

Nieuws | de redactie
24 april 2016 | “Select USA! Ons land is rijk aan topuniversiteiten en de beste R&D. Een kwart van het wereldwijd toonaangevend onderzoek gebeurt bij ons.” Barack Obama zette in Hannover innovatie en industrie 4.0 in de context van kennis en kennisvernieuwing.

Al direct bij zijn optreden in de openingsceremonie van de Olympiade der Kennis, de Hannover Messe, onderstreepte president Obama het historisch karakter van zijn bezoek. “Ik ben de eerste president van de Verenigde Staten ooit die komt naar de Messe. Dat is een grote eer. Helemaal, omdat u in Duitsland een groot historisch feit viert. Vijfhonderd jaar oud is het unieke Reinheitsgebot van het bier. Ik voeg mij bij u in dit geweldige feest.”

The spirit of innovation

Het zal niet verbazen dat de president naast een lachgolf een ovatie oogstte. Daarna ging hij met kracht de diepte in. Hij wees er op dat de historie van het herstel van de industrie in Europa in Hannover begon. Zodra in 1947 met het Marshall Plan de wederopbouw een eerste begin maakte, kwamen experts van Duitse en Amerikaanse industriesectoren in Hannover bijeen. Zij bezochten de geruïneerde fabrieken en bespraken met elkaar hoe men vanaf nul kon beginnen.

Nu in de 21e eeuw had Obama voor nieuwe uitdagingen gestaan, erkende hij. “Sustaining the spirit of innovation was not self-evident in the USA.” Hij heeft als president nieuwe impulsen willen geven en noteerde met trots dat in zijn nu bijna acht jaar in het Witte Huis 14 miljoen nieuwe banen in de private sector het gevolg zijn. Een voorbeeld van die impuls is in Hannover zichtbaar. “Er is hier een elektrische auto geheel in 3D geprint. Angela, die moeten wij samen gaan besturen straks, vind ik. De secret service moet ik nog even ompraten.”

Pretty good sales pitch

Obama vertelde dat hij met twee boodschappen nu naar Europa kwam. De eerste was: “select USA.” Hij riep op te investeren in zijn land. Een cruciaal argument daarvoor is dat “ons land rijk is aan topuniversiteiten en de beste R&D. Een kwart van het wereldwijd toonaangevend onderzoek gebeurt bij ons.” Dit betekent dat er sprake is van een veel hogere productiviteit van mensen en van een zwaar accent op lagere energiekosten en efficiency door innovatie. Obama zei lachend over dit betoog: “pretty good sales pitch.”

De tweede boodschap ging over de essentiële samenwerking van de EU en de USA. Hierin klonk door zijn controversiële accent bij de Britten op een eensgezinde en krachtige Europese Unie. Obama wees er op dat de onderlinge handel tussen de EU en zijn land per dag 3 miljard dollar opbrengt. Toch zijn er nog veel obstakels en bij sommige producten en diensten hoge tarieven en belastingen. Bij veel nieuwe producten zijn bovendien de tests en try-outs dubbelop. Daarom wil Obama doorzetten met TTIP.

“Daarover zijn veel emoties. Ik snap die. In sommige steden en streken zijn de effecten van globalisering en digitalisering schadelijk zonder dat men ter plekke de veel bredere pluspunten ervaart. Een groeiende ongelijkheid in deze wereldwijde ontwikkeling is een feit dat wij onder ogen moeten zien. De verkeerde conclusie hieruit is stoppen met handel. De juiste  conclusie is: ‘do the right thing in trade’.” Obama wil met TTIP de normen aan handelsstromen verhogen en niet verlagen, ook niet bij milieueisen.

TTIP als tegenkracht

Met het internet en de digitalisering is de grootste innovatiebron uit de wereldgeschiedenis tot ons gekomen. Daar samen aan werken biedt grote, ook strategische voordelen: “dit levert in Europa brede groei op, ook in landen in het zuiden die het moeilijk hebben. Hiermee kan Europa zowel groei, als integratie, als kansen voor jongeren concreet waarmaken.”

De president wees er op dat de EU en Amerika samen 50% van de wereldhandel en de economie bepalen en zij samen hun waarden van vrijheid en sociale ontwikkeling kunnen laten domineren. Andere wereldmachten zien handel en energiezekerheid veel meer als wapen om partners afhankelijk te maken onzeker. TTIP ziet Obama als tegenkrachten tegen deze ontwikkeling.

Barack Obama werd toen buitengewoon scherp. “Het is onverantwoord als we deze kans zouden laten lopen. De tijd voor succes is kort. De USA wil alles doen om met Europa nu snel in 2016 een akkoord te bereiken. Ik ben bereid thuis in eigen land mijn politiek kapitaal hiervoor te investeren. Ik reken erop dat mijn partners in Europa daartoe ook bereid zijn. We want a global economy of rules and high standards, because they are the future of prosperity.” 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK