VH windt zich op over OCW

Nieuws | de redactie
19 april 2016 | Het HBO is verstoord over de wijze waarop OCW de nieuwe feiten over de instroom na het studievoorschot tracht weg te wuiven in “de publieke reactie van OCW waarin wordt gesuggereerd dat de instroomdaling geen verrassing zou zijn” en dat dit komt door zwaardere eisen als bij de Pabo. Klopt niets van, zegt de VH.

In een bitse reactie op het stuk van ScienceGuide gisteren en de poging van OCW dat verhaal wat in te kaderen, zegt de Vereniging Hogescholen dat men “de zorg [deelt] over de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders en het mogelijke effect van leenangst op deze specifieke groep. De Vereniging Hogescholen heeft in het verleden al aangegeven zich zorgen te maken over de gevolgen van het studievoorschot op de toegankelijkheid van in het bijzonder het HBO.”

Geen afdoende verklaring

“We stellen vast dat de analyse in deze monitor deze zorgen niet heeft weggenomen. In het bijzonder de grote daling (7%) van het aandeel studenten waarvan geen van beide ouders een hogere opleiding heeft genoten is zorgwekkend en is een signaal dat de toegankelijkheid van het hbo onder druk staat. “

De ergernis zit hem nu vooral in de pogingen van OCW de opleidingen en hun strengere eisen de ‘schuld’ van de extra daling in de schoenen te schuiven. “We stellen eveneens vast, zoals door ons al eerder aangegeven, dat de verzwaring van de instroomeisen van het hbo – zoals de minister zegt – geen afdoende verklaring is voor de grote teruggang omdat die verzwaring slechts voor een klein deel van het hbo geldt.”

Blijvend effect ooit?

“De Vereniging Hogescholen stoort zich dan ook aan de publieke reactie van OCW waarin wordt gesuggereerd dat de instroomdaling geen verrassing zou zijn, en dat de daling van de instroom zou komen door de aanscherping van de toelatingseisen in het hbo en waarbij de pabo als voorbeeld wordt genoemd. Zoals wij in onze berichtgeving van 8 februari hebben geschreven is de instroomdaling slechts ten dele uit dit effect te verklaren.”

Net als VH-voorzitter Thom de Graaf in januari deed, houdt zijn organisatie toch nog een slag om de arm over de pijnlijke effecten van het studievoorschot, want men “is overigens van mening dat het te vroeg is om na 1 jaar al conclusies te trekken. Van een blijvend effect kan pas gesproken worden als de instroomcijfers voor het studiejaar 2016-2017 daar aanleiding toe geven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK