Wending bij Onderwijs2032?

Nieuws | de redactie
5 april 2016 | Het kabinet vraagt de organisatie die liever niet mee doet om “een procesvoorstel waarin de betrokkenheid van leraren wordt vergroot.” Waar komt deze manoeuvre vandaan en is dit een capitulatie of een redmiddel om Sander Dekkers plan overeind te houden via de Onderwijscoöperatie?

OCW laat in een brief aan dat verband van koepels, activisten en vakbonden zijn korzeligheid duidelijk blijken. Men krijgt nog minder dan twee weken om het initiatief te nemen en ‘de regie te pakken’ bij de vervolgfase van Onderwijs2032. Daarbij wordt de Onderwijscoöperatie (OC) een reeks “aandachtspunten” voorgelegd, die duidelijk maakt, dat Dekker en de zijnen er weinig vertrouwen in hebben, dat die club “het brede maatschappelijke kader van de dialoog ook in het vervolg [weet] te behouden.”

Hardnekkig misverstand

Dat blijkt al direct uit een uithaal in de brief. Dekker ergert zich onmiskenbaar aan de broodjes aap die volgens hem in lerarenland geserveerd worden. Bijvoorbeeld dat “vakken zouden verdwijnen” en dus ook de bevoegdheden daarvoor waar leraren jaren voor gestudeerd hebben en die hun kansen op de arbeidsmarkt bepalen. Dit “berust op een hardnekkig misverstand,” schrijft de bewindsman, waar de media en de Tweede Kamer niet onschuldig aan zijn bovendien.

Geen wonder dat leraren op grond van zulke vermeende ondermijningen van hun vak weinig animo vertonen mee te denken. Dekker verwijt de OC hiermee impliciet geen nuchter onderbouwd tegengeluid te hebben laten klinken, maar een beetje mee te huilen met de wolven in het bos. Dat klinkt ook door in de oproep terzake van mensen als Jelmer Evers en René Kneyber, overigens.

Geen staatscommissie-Bonhof

OCW wijst er in zijn aandachtspunten voor de procesregie scherp op, dat “om tot een helder en afgebakend kerncurriculum te komen keuzen [moeten] worden gemaakt.” Oftewel: wie de regie wil nemen moet niet duiken. De OC zal lastige keuzen moeten durven accepteren, zelf maken en met kracht naar de eigen ‘achterban’ onderbouwen, kortom. Groot geloof dat men dit zal opbrengen, spreekt niet uit de brief.

Waarom Dekker dit verzoek om een ‘procesvoorstel’ dan toch doet, is gelegen in de klem situatie waarin hij zich politiek bevindt. De Kamer heeft hem duidelijk gemaakt dat men daar niets voelt voor het projectteam onder leiding van Geri Bonhof, dat de plannen namens OCW zou moet uitwerken. “Die staatscommissie gaat er niet komen, wat mij betreft,” schampert Michel Rog van het CDA bijvoorbeeld. Wil de bewindsman de voortgang van de plannen met de sector samen op peil houden, dan moet hij elders support zien te vinden, zo is de gedachte.

Laatste kans?

Als de beroepsgroep inhoudelijke inbreng wil geven en zich daartoe heeft georganiseerd, dan moet de Onderwijscoöperatie nu wel leveren, klinkt het in de Kamer. Met de geringe omvang en impact van het lerarenregister weet men daar nog weinig indruk te maken, dus ziet men deze procesregie als een laatste kans.

OCW schrijft in zijn brief in elk geval, dat men het kerncurriculum “voor de zomer van 2017 opgeleverd” wil zien. Tegelijkertijd wil de OC dat er eerst een time-out komt. “U stelt voor een tussenfase in te lassen,” noteert Dekker droogjes. Hoe de spanning daarvan met het opstellen van een intensieve procesregie binnen een dag of tien wordt opgelost, is niet helder nog.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK