HBO blijft in de min

Nieuws | de redactie
10 mei 2016 | De instroom in het HBO lijkt zich in 2016-2017 nog niet echt te herstellen. Na de eerdere min 8,6% bij de hogescholen laten de ‘1 mei aanmeldingen’ een beperkte groei zien. Bij de universiteiten zet de flinke toename zich door, ook nu weer vooral dankzij de instroom van buitenlands talent naar het WO.

De Vereniging Hogescholen is in zijn eerste weergave en analyse van de aanmeldingscijfers dan ook zeer omzichtig. Er zijn nu 143.372 mensen “die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 5,9% meer dan een jaar eerder, toen op 4 mei 2015 nog 135.365 studenten zich hebben aangemeld. Deze cijfers kunnen wijzen op een gedeeltelijk herstel van de forse instroomdaling van 8,6% in 2015, maar geven daarvan op dit moment slechts een indicatie.”

Al met al blijft het HBO met deze instroomindicaties op een lager niveau dan voor de invoering van het studievoorschot, maar de VH vermijdt zorgvuldig een verbinding hiermee te leggen in deze fase. “Wij gebruiken het S-woord niet,” klinkt het zo prudent mogelijk.   

Slagen om de arm

Deze slagen om de arm zijn ook daarom nodig omdat vorig jaar bleek, dat later in het jaar het beeld nog aanzienlijk bijgesteld moest worden. Toen werd “tussen begin mei en begin oktober nog zo’n 4% van alle aanmeldingen ingetrokken. Bijvoorbeeld doordat de vooropleiding niet bijtijds werd afgerond of niet aan andere toelatingseisen werd voldaan.”

De door de VH weergegeven data zijn gecorrigeerd voor aanmelders die een verzoek tot inschrijving doen bij meerdere opleidingen/hogescholen, maar níet voor studenten die wisselen van opleiding of hogeschool. “In studiejaar 2015/2016 begonnen bijna 130.000 studenten met een nieuwe opleiding. Daarvan stond 31% al eerder ingeschreven bij een andere hbo-opleiding.” Daarom kan en wil men nu nog niet te zeggen “hoe het aantal verzoeken tot inschrijving voor een hbo-opleiding zich tussen nu en oktober zal ontwikkelen. Bovendien kan op basis van de huidige gegevens niet goed ingeschat worden hoe het aandeel wisselaars komend jaar zal uitvallen en hoeveel jongeren de vooropleidingen van het hbo met een diploma afsluiten.”

De VSNU is minder omzichtig, want die noteert een groei van aanmelders van 11%. Van de 73.000 nieuwe studenten zijn er 20.000 van buiten ons land. Dat houdt een toename van die groep met 28% in, in absolute aantallen stijgt die instroom van 15.000 naar 20.000. In het huidige studiejaar was het beeld al zo, dat een lichte daling van de instroom vanuit Nederland werd gecompenseerd door de internationale belangstelling voor ons WO. Nu is er onder de Nederlandse instroom sprake van een lichte toename vastgesteld.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK