Hoe vakoverstijgend onderwijs kan slagen

Nieuws | de redactie
9 mei 2016 | “Er is in het basisonderwijs tijd te kort voor alle vakgebieden die er zijn,” stelt docent natuur en techniek van de Saxion Pabo Gert Talens. Vakoverstijgend werken kan helpen om vakken aan elkaar te knopen. Veldonderzoek is een mooi voorbeeld van hoe dat kan, ziet lector Symen van der Zee.

De studenten van de Saxion Pabo in Deventer doen drie dagen veldonderzoek in het Drentse museumdorp Orvelte. In een blog op de website van Center of Expertise TechYourFuture legt Symen van der Zee (lector Wetenschap en Techniek in het onderwijs) uit dat de studenten van veldonderzoek voor het opdoen van domeinoverstijgende vaardigheden.

Vakken integreren

Door studenten de praktijk in te sturen, leren studenten hoe ze dit in kunnen in de klas. “Ze leren de mogelijkheden zien van veldwerk voor de eigen onderwijspraktijk,” ziet Van der Zee. “Ze leren zelfstandig onderzoek doen, en ontwikkelen door het doen van onderzoek natuurlijk hun vakinhoudelijke kennis.”

Belangrijk aspect van het velonderzoek is dat verschillende vakken met elkaar geïntegreerd worden. Juist het gebruik van taal en rekenen met het technische werk dat veldonderzoek vereist, heeft meerwaarde, ziet Van der Zee. “De studenten worden uitgedaagd de kansen die er zijn om vakken te integreren te benutten in de basisschool.”

Ook docent Gert Talens ziet juist door het overvolle onderwijsprogramma op basisscholen de meerwaarde van deze integratie. Het vakoverstijgend werken levert docent en student specifieke nieuwe kennis en vaardigheden op en knoopt verschillende vakgebieden aan elkaar.

Lessen voor in de klas

In museumdorp Orvelte worden de studenten van de Pabo uitgedaagd vanuit hun eigen verbazing en verwondering een onderzoeksvraag te formuleren. De studenten leren in een rijke leeromgeving, stelt Van der Zee. “Het veldstudiecentrum bevat alle benodigde middelen en materialen om te leren onderzoeken en onderzoek te doen.”

Die ervaringen nemen de studenten mee als ze straks zelf voor de klas staan. “Tijdens de tweedaagse wordt door de lerarenopleiders dan ook doelbewust de aandacht gericht op eigen ervaringen van de studenten en de waarde van zulke ervaringen voor leerlingen. Het is duidelijk dat er zo domeinoverstijgende vaardigheden moeten worden ingezet.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«