Leiden staakt BSA proef

Nieuws | de redactie
23 mei 2016 | De pilot van OCW met nieuwe vormen van HO-selectie krijgt een fikse tegenslag. De Leidse universiteit geeft er de brui aan. “Het laatste wat we willen is onze studenten in onzekerheid laten. Daar komt bij dat onze UR ernstig twijfelt aan het experiment. Daar luisteren we natuurlijk ook naar,” zegt rector Stolker.

Leiden stelt vast, dat College van Beroep van het Hoger Onderwijs (CBHO) “enkele vergaande uitspraken [heeft] gedaan in BSA-kwesties.” De universiteit mag in de propedeutische fase slechts éénmaal een bindend studieadvies aan een student mag verstrekken, niet tweemaal kortom. Dat betekent dat de Leidse universiteit haar BSA-regeling moet aanpassen.

Men wil in dit verband de zittende en aankomende studenten meteen duidelijkheid geven.Rector Carel AStolker concludeert hieruit dat “het college van bestuur en faculteiten niet anders kunnen dan gehoor geven aan de uitspraak van het CBHO. We vinden de uitspraak op punten onduidelijk, vooral waar het de gevolgen voor het experiment betreft, maar het laatste wat we willen is onze studenten in onzekerheid laten. Daar komt bij dat onze UR ernstig twijfelt aan het experiment met het BSA-2. Daar luisteren we natuurlijk ook naar. Daarom houden we ermee op. En we gaan de regeling voor BSA-1 aanpassen. We gaan opnieuw met onze docenten en studenten in gesprek om te kijken naar mogelijke alternatieven voor het tweede jaar.”

Extra inzet gaat door

De proef met BSA-2 is een experiment en deelname van de universiteit aan dit experiment zou tot 2018 duren, volgens de afspraak met minister Bussemaker. Daarna zou in de Tweede Kamer worden geëvalueerd. Het experiment paste voor de universiteit in de tussen OCW en universiteiten gemaakte prestatieafspraken. De universiteit heeft aan het experiment deelgenomen om studenten te helpen om ook in het tweede jaar van hun studie goed te blijven studeren.

Hiermee zou in latere studiejaren bovendien meer ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld een studieverblijf in het buitenland, een extra minor of extra keuzevakken, of voor extra-curriculaire activiteiten zoals het deelnemen aan het bestuur van een vereniging. Bij de start van het experiment is met de medezeggenschap afgesproken dat studenten extra begeleiding zouden krijgen bij de voortgang van hun studie. Zo zijn er nu meer onderwijsuren,  mentoraatsgroepen en studievoortgangsgesprekken, en maken studenten in hun tweede jaar met de studiebegeleider een studieplan. Deze extra inzet zal de universiteit handhaven, ook nu de deelname aan het experiment is gestopt.

Uit een eerste onderzoek van de universiteit lijkt het BSA-2 voor veel studenten inderdaad positief te werken. Het percentage studenten met meer dan 90 studiepunten na twee jaar nam toe en studenten haalden gemiddeld meer studiepunten dan in de oude regeling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK