LevenLangLeren onder druk bij OU?

Nieuws | de redactie
31 mei 2016 | Een nieuw onderwijsmodel op de Open Universiteit perkt de flexibiliteit van het studeren ernstig in, zo waarschuwt de Studentenraad. Volgens de studenten is daarmee de mogelijkheid tot LevenLangLeren in gevaar.

De OU is in 1984 opgericht voor studenten voor wie studeren aan traditionele universiteit geen optie is. Baan, mantelzorg, topsport of chronische ziekte zorgt ervoor dat zij in reguliere programma’s hun plek niet vinden en dus zijn ze aangewezen op de flexibele studievormen die de Open Universiteit wel kan bieden.

Groeiende onvrede

Doordat het onderwijs op de OU is opgebouwd uit modules die de student op elk moment kan aanschaffen, bepalen zij zelf hun studietempo. Zo kan een student een kortere of langere studiepauze inlassen wanneer gezin, werk of andere omstandigheden dit vereisen. Met de nieuwe maatregelen lijkt de Open Universiteit haar oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen.

Op 1 september gaat de Open Universiteit van start met een nieuw onderwijsmodel en dat plan is de studenten in het verkeerde keelgat geschoten. “Het nieuwe model verplicht studenten om hun studie vooraf te plannen op basis van een voorgeschreven (tijds-)indeling. Er is slechts de keuze om de module wel of niet aan te schaffen, waarbij niet aanschaffen direct leidt tot studievertraging,” schrijft de Studentenraad.

In de vastgelegde planning wordt geen rekening gehouden met onverwachte life-events. De Studentenraad ziet hiermee een groot deel van de -voor velen noodzakelijke- flexibiliteit verdwijnen. De onvrede onder studenten groeit en menig student herkent zich niet in de student waarop de OU zich met het nieuwe onderwijsmodel richt.

Flexibel onderwijs als kracht

Volgens de Studentenraad ziet het CvB van de OU zich genoodzaakt tot deze koerswijziging, omdat de overheid harde prestatie-eisen stelt, waarbij studierendement een grote rol speel. Dat al tijdens de studie de opgedane kennis leidt tot bredere ontwikkeling, betere banen, maatschappelijk bredere inzetbaarheid en bijdrage aan de kenniseconomie wordt daarin niet meegenomen.

De Studentenraad heeft grote bedenkingen bij de keuzes die zijn gemaakt en ook op de wijze waarop de besluiten zijn genomen. De Raad ziet het huidige flexibele onderwijsmodel van de OU als de kracht van deze universiteit en als belangrijkste reden voor de hoge score op kwaliteit en student-tevredenheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK