Meer lenen in HBO

Nieuws | de redactie
18 mei 2016 | Op Verantwoordingsdag geeft ook OCW de nieuwste gegevens over de ontwikkeling van het onderwijs. “Het aantal lenende hbo-studenten in de nominale en leenfase is in 2015 gestegen naar 168.200. Deze stijging komt onder andere door de invoering van het studievoorschot.” En hoe lang studeer je aan een universiteit?

OCW meldt in een samenvatting van belangrijke trends, dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs in het schooljaar 2015/’16 verder is gedaald. “Deze daling is sterker in het speciaal basisonderwijs dan in het reguliere basisonderwijs.”

Studenten lenen meer

Opmerkelijk is het gegeven, dat het tekort aan leraren sterke fluctuaties kent. Bijvoorbeeld ook over de verschillende regio’s. “Het aantal onvervulde vacatures in het mbo verschilt per regio. In 2014/’15 was dit in Gelderland met 9,6% het hoogst en met 0,2% in Drenthe het laagst.”

De invoering van het leenstelsel heeft markante effecten, zo noteert het departement. “Over alle niveaus maken meer studenten gebruik van een lening in de leenfase. Het aantal lenende hbo studenten is significant gestegen. Het aantal lenende hbo-studenten in de nominale en leenfase is in 2015 gestegen naar 168.200. Deze stijging komt onder andere door de invoering van het studievoorschot.”

De aanpak van studievertraging en uitval in het hoger onderwijs heeft merkbaar effect. Zo gaat het aantal jaren dat men doet over een universitaire studie omlaag. De nieuwste cijfers laten zien dat “de verwachte verblijfsduur in het wetenschappelijk onderwijs licht [is] gedaald naar 5,1 jaar.” Dat is nog steeds langer dan in 2012 werd genoteerd. Toen leidde de verwachte en omstreden invoering van de ‘langstudeerboete’ tot een opvallend snelle verbetering van het WO-rendement.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK