Oost-Nederland zet stappen voor Techniekpact

Nieuws | de redactie
26 mei 2016 | Vorige maand presenteerde Doekle Terpstra het geactualiseerde Techniekpact 2020, waarin verschillende actielijnen voor het stimuleren van bètatalent zijn uitgezet. In navolging daarvan komt de Regio Oost onder leiding van gedeputeerde Eddy van Hijum met dertig concrete acties.

Afgelopen week presenteerden de gedeputeerden van de provincies Overijssel (Eddy van Hijum) en Gelderland (Michiel Scheffer) hun plannen aan Doekle Terpstra, de aanjager van het Techniekpact. In die plannen is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven in de oostelijke provincies. Hun wensen staan centraal in het bereiken van het doel: het vergroten van de instroom in technische opleidingen en beroepen en verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Instroom versnellen is noodzakelijk

“Strategische samenwerking in de regio is nodig om te voorkomen dat een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel de economische groei gaat remmen. Om die groeiende vraag op te vangen is het noodzakelijk dat 40% van de jongeren in 2020 kiest voor een technische opleiding. Er is de afgelopen jaren al veel in gang gezet en  groei van deze instroom is zichtbaar. Het is noodzakelijk dat deze instroom versnelt”, aldus Van Hijum.

Om die instroom te versnellen heeft het team van Van Hijum dertig acties geformuleerd. Van Hijum: “Het plan omvat onder meer het opleiden van mensen uit de praktijk tot techniekdocent, de verdere professionalisering van de huidige techniekdocenten en de toename van de instroom van meiden in de regionale opleidingscentra en het hoger onderwijs. Daarnaast moeten alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in 2020 een samenwerkingsverband hebben met het regionale bedrijfsleven.”

Om die plannen gestalte te geven heeft de regio Oost zich opgedeeld in acht separate pacten. Het betreft Techniekpact Zwolle, Techniekpact Twente, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Achterhoek-Liemers, Techniekpact regio Foodvalley, Techniekpact 2020 Noord –Veluwe & Randmeren, Techniekpact Rivierenland en Techniekpact Smart & Sustainable.

Belangrijke rol voor kennisinstellingen

Een belangrijke rol in de plannen is weggelegd voor de kennisinstellingen. Zo gaan Hogeschool Windesheim en Saxion zich via het Centre of Expertise TechYourFuture inzetten voor het verdubbelen van de instroom tweedegraads docentenopleidingen techniek en dient de LEGO Education Innovation Studio op de Saxion Pabo als voorbeeld van hoe alle Pabo-opleidingen in de toekomst techniek kunnen introduceren bij hun studenten.

Doekle Terpstra verwelkomt de plannen die in Oost Nederland worden ontplooid. “Voldoende en goed opgeleid technisch personeel in Oost Nederland is een essentiële voorwaarde om voorbereid te zijn op de sterk toenemende vraag van het bedrijfsleven. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica, 3D-printen, automatisering en biotechnologie nemen zo’n vlucht dat die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt. De acties die in Overijssel en Gelderland in gang worden gezet, juich ik van harte toe”.

U leest de notitie Techniekpact Oost hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK