Rotterdamse haven gedijt bij depressie

Nieuws | de redactie
31 mei 2016 | Grootschalige uitbreidingen van de Rotterdamse haven dankt Nederland vooral aan economisch barre tijden. Juist in deze periodes kwamen projecten zoals Europoort, Maasvlakte 2 en de Betuweroute opeens hoog op de politieke agenda te staan, blijkt uit onderzoek van de EUR.

Promovendus Dirk Koppenol kwam tod die ontdekking tijdens zijn onderzoek naar de besluitvorming over het uitbreiden van de Rotterdamse haven vanaf 1945.  Koppenol interviewde meer dan dertig direct betrokkenen bij het besluitvormingsproces, waaronder verschillende havendirecteuren, directeuren van grote belangenorganisaties, een minister en hoge ambtenaren. Daarnaast gebruikt hij nieuwe informatie over de Rotterdamse havenlobby uit de archieven van het Havenbedrijf Rotterdam.

Curve of Consent

Hoe erger de economische tegenspoed, hoe meer draagvlak voor grootschalige havenprojecten. Koppenol doopte dit verschijnsel de ‘Curve of Consent’ en zet in zijn proefschrift dit patroon uiteen. “In perioden van toenemende werkeloosheid wil het publiek graag politieke daadkracht zien,” legt hij uit. “Politici reageren daarop, willen de werkeloosheid bestrijden. En dus investeren ze in havenprojecten die de economie weer nieuw leven kunnen inblazen.”

Hoe zat dit dan bij de Maasvlakte 2, die toch in tijden van economische groei tot stand kwam? Kijkend naar Koppenols ‘Curve of Consent’, zien we dat wanneer het economisch goed gaat, burgers vaak weer meer inspraak eisen in politieke besluitvorming. De Maasvlakte 2 kwam er dan ook vooral vanwege een sterk staaltje lobbyen.

Gered door het Havenbedrijf

Volgens Koppenol werd dit project, dat aanvankelijk op niet veel steun kon rekenen rond de wisseling van het millennium, onder andere gered doordat het Havenbedrijf natuur- en milieuorganisaties voor zich wist te winnen. De kosten voor die steun waren overigens aanzienlijk: maar liefst 277 miljoen euro ging naar natuur- en leefbaarheidsprojecten – bijna de helft van de totale overheidskosten voor Maasvlakte 2.

Dirk Koppenol studeerde Geschiedenis en Public Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen jaren verrichte hij bij het Havenbedrijf Rotterdam en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn promotieonderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK