Blinde vlek voor HBO

Nieuws | de redactie
8 juni 2016 | Thom de Graaf beklaagt “de neiging de problematiek van het stelsel van hoger onderwijs, de student-betrokkenheid of de bestuurskracht van hoger onderwijsinstellingen alleen in academische termen te bespreken.” Zowel in Eerste en Tweede Kamer, als ook bij de Volkskrant blijkt uit zijn open brief.

De voorzitter van de VH schrijft een open brief als column op de site van zijn organisatie en spreekt allereerst de hoofdredacteur van de Volkskrant aan. Maar daar blijft het niet bij. Ook zijn collega’s in de Senaat en die ‘van de overzijde’  maant hij bij het spreken, schrijven en denken over studenten en hoger onderwijs hun beperkte blik los te laten “voor alles wat het eigen referentiekader (de universiteit) te buiten gaat.”

U leest De Graafs VH-column hieronder.
 

Geachte hoofdredacteur van de Volkskrant,

Wie uw krant als huisorgaan heeft, kiest voor een kwaliteitskrant die altijd wel wat te mekkeren heeft. Niet voor niets heette uw van oorsprong katholieke krant in de wandelgang ooit de Azijnbode. Eind mei liet de redactie daar nog een fraai staaltje van zien. Het OESO-rapport over de kwaliteit van ons onderwijs werd allerwegen begroet als een waardering voor de kwaliteit en de resultaten van het Nederlandse onderwijssysteem: heel goed, zij het niet het allerbeste. Fraaie verhalen in alle kranten. Maar u kopte op de voorpagina: “Nederlandse scholier ongemotiveerd.”

Tsja, om met uw voormalige columnist Martin Bril te spreken.

Ergerlijker is dat uw krant maar niet lijkt te beseffen dat het Nederlandse hoger onderwijs bestaat uit zowel WO als HBO en dat voor alle instellingen en alle 660.000 studenten het regime van medezeggenschap precies hetzelfde is. Op 3 juni jl kwam de Volkskrant met het bericht dat de medezeggenschap weinig populair is nu de opkomstpercentages bij verkiezingen ondermaats blijken. Zelfs na de Maagdenhuisrevolutie bleef de deelname aan de studentverkiezingen bij de UvA onder de 20%.

Inderdaad pijnlijk. Bij andere universiteiten blijkt het beeld nog bleker te zijn, alleen Tilburg springt er positief uit. De dag na de opening (“Student zit niet te springen om versterking democratie”) kwam uw krant er op terug in achtergronden en analyses.

U voelt al wat er in al die berichten ontbrak, toch? Geen woord over al die andere 440.000 studenten op die andere 37 instellingen voor hoger onderwijs voor wie die medezeggenschap evenzeer relevant is. Waarom schreef De Volkskrant daar niet over? Wat zou daar achter zitten? 

Ik zie meerdere mogelijke oorzaken: een gebrek aan kennis van het hoger onderwijsstelsel, een gebrek aan interesse voor het hoger beroepsonderwijs, een blinde vlek voor alles wat het eigen referentiekader (de universiteit) van de redacteuren te buiten gaat, of een bewuste keuze om alleen over academische studenten te schrijven omdat die een belangrijke lezersmarkt voor de Volkskrant vormen. Als dat laatste zo is, dan valt dit natuurlijk te billijken. Hoewel, u laat als hoofdredacteur dan wel een stevig potentieel marktaandeel liggen. Wat denkt u, zouden die honderdduizenden studenten, docenten, lectoren en alumni van hogescholen uw krant niet willen lezen?

Maar ik vrees dat de echte reden waarom uw op zichzelf prima journalisten zich beperken tot de universiteitsstudenten eerder in die andere oorzaken moet worden gezocht. En daarin zijn u en uw redacteuren niet uniek. Ook Tweede en Eerste Kamerleden hebben de neiging de problematiek van het stelsel van hoger onderwijs, de student-betrokkenheid of de bestuurskracht van hoger onderwijsinstellingen alleen in academische termen te bespreken. Behalve natuurlijk als het over het leenstelsel gaat, want dan weet iedereen het hbo goed te vinden.

Wat leer ik hieruit? Dat wij nog meer ons best moeten doen om het belang en de positie van het hoger beroepsonderwijs over het voetlicht te brengen, een kwestie van frapper toujours. Elke druppel slijt de rots tenslotte uit, al lijkt het wel vaak op Sisyfusarbeid.  De hiërarchie in de onderwijspyramide blijft hardnekkig stand houden en wordt helaas nog steeds gevoed door beperkte blikvelden en gedateerde inzichten van opiniemakers.

Waarom zou het eigenlijk niet relevant zijn om te weten of de opkomstcijfers bij de MR-verkiezingen aan de HvA beter of slechter zijn dan aan de UvA? Waarom zijn uw redacteuren eigenlijk niet nieuwsgierig naar het studentenactivisme op de academies voor journalistiek?

Enfin, meneer de hoofdredacteur, het zou mooi zijn als u mij ooit met een verklaring verblijdt. En nog mooier als de Volkskrant, met het aloude verheffingsideaal in het hart, oog krijgt voor de kracht van het hoger beroepsonderwijs en het (lezers-)potentieel van al die hogeschoolstudenten. Uw krant verdient het!

Met vriendelijke groet,

Thom de Graaf
voorzitter Vereniging Hogescholen


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK