Brabants HO samen in Robot Challenge

Nieuws | de redactie
28 juni 2016 | Van robotisering wordt gezegd dat het de arbeidsmarkt drastisch zal gaan veranderen. Fontys, Avans, TU Eindhoven en Tilburg University springen op die ontwikkeling in met een met een multidisciplinair programma van colleges en praktijkopdrachten.

In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

Ook de sociale kant van robotisering

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Het onderwijsprogramma werkt nauw samen met bedrijven in de regio.

Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaalwetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. Waarom worden zorgrobots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

Werken vanuit praktijkvraagstukken

De Brabant Robot Challenge bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten. De eerste editie is gewijd aan robotisering in de zorgsector: bedrijven en instellingen waaronder het ziekenhuis ETZ, RSZk, GGZe, Preceyes en Vughterstede, zullen een praktijkvraagstuk rond robotisering ‘pitchen’ aan de studenten.

De studenten daar vervolgens in multidisciplinaire groepen aan werken. Op de slotbijeenkomst presenteren de studenten hun oplossingen, waarbij de beste wordt bekroond. De kennis die de studenten opdoen komt ten goede aan deelnemende bedrijven en instellingen. De Brabant Robot Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Brabant Kennis en het innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK