Cluster voor Limburgs bèta-talent

Nieuws | de redactie
13 juni 2016 | Op initiatief van DSM bundelen negen bedrijven, tien partners en elf scholen in Zuid-Limburg hun krachten binnen Jet-Net. Dit cluster is het eerste van zijn soort in ons land en “zorgt ervoor dat we ook op langere termijn goed opgeleide mensen hebben voor het groeiend aantal kennisbanen in de regio,” zegt Atzo Nicolai.

Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, Jet-Net, richt zich op het geven van een reëel beeld van bèta en technologie. Met dit cluster draagt he met de partners en onderwijsinstellingen bij aan toekomstig hoogwaardig opgeleid technisch personeel in de regio Zuid-Limburg. Het nieuwe cluster wordt vanmiddag officieel gestart op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen van onder meer de Universiteit Maastricht.

Grote bedrijven én MKB

Het Jet-Net Cluster Zuid-Limburg is het eerste cluster in Nederland waar bedrijven concreet samenwerken en een zo gevarieerd mogelijk programma aan scholieren aanbieden. Voorheen stemde ieder bedrijf afzonderlijk zijn onderwijsactiviteiten af op de wensen van individuele scholen. Door de programma’s te clusteren kunnen nu ook MKB-bedrijven een actievere bijdrage leveren aan de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en kunnen meer havo/vwo-scholen deelnemen aan de activiteiten van Jet-Net.

Atzo Nicolaï, president DSM Nederland, zet dit in een breder kader van de ontwikkeling van Chemelot. “Het clusteren van programma’s voor bèta onderwijs is een grote stap voorwaarts voor leerlingen en leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Bovendien past het naadloos in de Visie Chemelot 2025 waarin samenwerking tussen bedrijven centraal staat om de meest concurrerende en duurzame site van West-Europa te worden. In die ambitie speelt onderzoek en ontwikkeling in combinatie met grootschalige productie een belangrijke rol. Goed onderwijs is een van de pijlers daarvan. Het cluster zorgt ervoor dat we ook op de langere termijn goed opgeleide mensen hebben voor het groeiend aantal kennisbanen in de regio.”

Alle regionale spelers gaan zich hiermee inzetten om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van de kansen en mogelijkheden binnen bèta en techniek en hen te stimuleren voor een bètatechnische vervolgopleiding te kiezen. Dat is meteen voor MKB-bedrijven in deze regio een belangrijk vraagstuk aangezien zij een belangrijke rol vervullen in de keten van productinnovatie voor Nederlandse grootbedrijven.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK