HBO zet professionele master op de kaart

Nieuws | de redactie
16 juni 2016 | Met de professionele master moet het HBO inspelen op de vragen uit de samenleving. Met het ‘Actieplan Professionele Masters’ willen hogescholen gezamenlijk inzetten op verdubbeling van het aantal masterstudenten en gestructureerde uitbouw van het masteraanbod.

Een grote feestelijke conferentie in Studio 21 in Hilversum markeerde het startschot van het offensief dat het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen vanuit de Vereniging Hogescholen had opgezet om de professionele master op de kaart te zetten. Minister Bussemaker kreeg in Hilversum het eerste exemplaar uitgereikt door Yasamin Ferdousbarin een alumna van de Master Media Innovation van de NHTV Breda.

Minister Bussemaker verwelkomt het initiatief van de hogescholen. “Het is goed als het HBO hiermee ook aantrekkelijker voor vwo’ers wordt. Een gelijkwaardig alternatief voor de academische master is heel welkom. Ik ben er heel erg voor om diversiteit in onderwijsvormen aan te brengen. Ik hecht zeer aan die verbreding.”

Meer ruimte in de wet voor masters

De minister liet op het podium ook weten dat er vanaf heden een beleidsregel in werking is getreden in het kader van de doelmatigheid van hoger onderwijs die de mogelijkheden tot het uitbreiden van het HBO-masteraanbod uitbreidt. De beleidsregel zorgt er voor dat er meer ruimte komt voor bekostigde HBO-masters. Bussemaker hoopt bovendien dat er ook een impuls van uitgaat voor professionele masters op de grenzen van disciplines.

Frans Pol is vanuit Saxion één van de trekkers van het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen en hij ziet hoe moeilijk het juist is om die multidisciplinariteit te vinden. “Het muren slechten tussen domeinen is vaak lastig. Je hebt toch vaak te maken met in beton gegoten curricula. Toch zijn er steeds meer voorbeelden waarin dit lukt.”

Eén zo’n voorbeeld is de tweejarige internationale master Care & Technology waarvoor Saxion, Zuyd Hogeschool en Fontys de handen ineen hebben geslagen met universiteiten in Portugal en Finland om een master aan te bieden waarin zorgprofessionals leren om ook technische innovaties in hun werk een plek te geven.

“Ook bij onze master Smart Industry zie je wel degelijk het multidisciplinaire karakter terug,” zegt Pol. De master moet studenten voorbereiden op de komende technologische, economische en maatschappelijke uitdagingen en het vinden van slimme, technologische antwoorden daarop.

Samen aan de bak

Frans Pol was in Hilversum zeer te spreken over het enthousiasme waarmee het Actieplan door de gehele sector werd opgepikt. “Beter kan je het niet krijgen.” Tegelijkertijd zag hij de ontvangst ook als een handschoen die hogescholen nu in gezamenlijkheid zullen moeten oppakken. “We moeten echt aan de bak moeten en dat moet gezamenlijk gebeuren.”

Nu het masteraanbod in het HBO zich uitbreidt en in de komende jaren verder zal gaan uitbreiden is het volgens Pol zaak dat dit in goede afstemming gebeurt. “We zullen vanuit gezamenlijkheid moeten opereren en het is volgens mij logisch dat de zwaartepunten die hogescholen hebben geformuleerd daarbij leidend zijn. Saxion heeft Living Technology als thema gekozen, dan is het logisch dat ons masteraanbod daar op aansluit.”

Vereniging Hogescholen-voorzitter Thom de Graaf beaamde deze ambities. “Het is zaak dat de professionele master een volwaardig onderdeel wordt van ons onderwijspakket. Het is heel goed dat een student die een HBO bachelor heeft gevolgd ook bij ons terecht kan voor een master. Dat kan ook na enkele jaren. In het kader van leven lang leren is dat heel belangrijk.”

Extra geld voor uitbreiding aanbod

Dat minister Bussemaker meer beleidsruimte heeft geschapen voor verruiming en versterking van het aanbod is volgens De Graaf een belangrijke stap die bovendien uitnodigt “tot een versnelling in de doordenking van de manier waarop we aan onze ambities vorm en inhoud gaan geven.”

Met de lancering van het Actieplan moeten die ambities nu verwezenlijkt gaan worden. Dat betekent dat het aantal masterstudenten moet gaan stijgen naar 10.000 in het studiejaar 2020-2021, dat hogescholen meer masters gaan aanbieden die passen bij hun profiel en de maatschappelijke uitdagingen. De minister heeft voor de uitvoering van die plannen een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen toegezegd.

Het Actieplan is te vinden in dit magazine 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK