Hoger Onderwijsakkoord voor Friesland

Nieuws | de redactie
28 juni 2016 | In aanwezigheid van de nazaten van enkele hoogleraren van de Universiteit van Franeker is afgelopen week het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend. Dertien kennisinstellingen willen daarmee de groei van masteropleidingen en promotietrajecten in de provincie stimuleren.

In het HOAF komen de afspraken rond samenwerking in opleidingen van hoger onderwijs samen. Doel is de Friese economie en kennisinfrastructuur te versterken en meer kennis, innovatiekracht en werkgelegenheid naar de provincie te trekken. Met het Onderwijsakkoord wordt de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden geborgd.

Academisch imago Leeuwarden versterken

De overeenkomst geeft het kader aan waarbinnen de samenwerking tot stand komt op basis van de eigen unieke en zelfstandige positie van de instellingen. In het HOAF zijn de ambities geformuleerd van partijen met name op het gebied op het gebied van stages, doorlopende leerlijnen richting associate degrees, (pre)masters, professionele masters, academische masters en (promotie)onderzoeksprojecten in aansluiting op economische speerpunten. Daarnaast willen partijen energie steken in het versterken van het academisch imago van Leeuwarden.

Het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân werd vandaag ondertekend door bestuurders van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Wageningen University Research centre, NHL Hogeschool, Stenden University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Minerva Academie voor Popcultuur Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences, Wetsus, Fryske Akademy, Waddenacademie, Dairy Campus, Medisch Centrum Leeuwarden, Tresoar, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

De hoger onderwijsplannen in de Friese provincie passen in de ambitie om academisch onderwijs naar Leeuwarden te halen. In 2015 werden de plannen voor de Campus Fryslân al ontvouwd. Met het HOAF lijkt nu ook een fysieke locatie gevonden voor de universiteit in Leeuwarden.

In het hart van de stad

Tijdens de bijeenkomst werd namelijk bekendgemaakt dat Campus Fryslân het voornemen heeft om de Beurs in Leeuwarden in gebruik te nemen als nieuw universiteitsgebouw. Voorzitter van het College van Bestuur van de RUG Sibrand Poppema ondertekenden samen met wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden (eigenaar) hiertoe een voorlopige overeenkomst.

Van de gebouwen die zijn onderzocht bleek de Beurs het meest geschikt. Een belangrijk criterium hierbij was de het nieuwe universiteitsgebouw in het hart van de stad moet staan. Het gebouw moet in totaal voor zo’n 1000 studenten (zowel bachelor-, master-, als PhD-studenten) onderwijs- en onderzoekruimte gaan bieden.

De studenten van het bachelor college zullen een groot deel van hun studie intern doorbrengen. Dat wil zeggen wonen en slapen op een campus. De Beurs wordt het hart van de City Campus van RUG/CF. Huisvesting voor de studenten zal in de onmiddellijke omgeving gerealiseerd gaan worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK