Je moet sproeien om te groeien

Nieuws | de redactie
17 juni 2016 | De werkgevers willen dat de overheid €7.5 miljard voorfinanciert in een investeringsfonds, zodat in de volgende kabinetsperiode gewerkt kan worden aan de transformatie van Nederland. Politici vinden dat de werkgevers te makkelijk kijken naar de overheid en willen meer aandacht voor onderwijs.

Onder de titel NL Next Level lanceerden in Nieuwspoort VNO-NCW, MKB en LTO Nederland een plan om te investeren in de transformatie van Nederland, dit naar aanloop van de verkiezingen en het volgende kabinet. Het plan is dat de overheid oplopend naar €7.5 miljard voorfinanciert in een investeringsfonds en dat moet worden aangevuld door pensioenfondsen en institutionele beleggers tot €100 miljard in 2025. Ook waren politieke partijen uitgenodigd om te reageren op de plannen van de werkgevers.

Warmlopen voor de verkiezingen

Voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer vertelde aan een overvolle zaal waarom hij met dit plan was gekomen. “Dit is onze input van de werkgevers voor de politieke partijen die nu warmlopen voor de verkiezingen en voor het regeerakkoord dat daarna komt. Als het aan ons ligt dan gaan de verkiezingen en het regeerakkoord over de vraag van: vastigheid, vertrouwen, focus en voorwaartse energie voor een verdienende economie. Het zou fijn zijn als de komende periode daar het debat over zou gaan en daar ook de antwoorden op zouden komen.”

Oud-minister van sociale zaken Willem Vermeend was uitgenodigd om een column uit te spreken. Hij waarschuwde de politici en ondernemers in de zaal. “Je ziet een duidelijke trend van een grotere scheiding tussen hoog en laagopgeleiden, een trend die je wereldwijd ziet. Daar krijgen we grote problemen mee ook in Nederland. Dit moet een geweldig groot aandachtspunt zijn voor het nieuwe kabinet.”

De ware Next Level

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende regeerperiode is Human Capital volgens Vermeend. “Het gaat niet om technologie in de toekomst, maar om Human Capital. Alle innovaties vinden plaats in bedrijven waar kennis wordt georganiseerd door mensen uit verschillende bedrijven. Dat is de ware Next Level. Wij praten hier in Nederland altijd wel over Leven Lang Leren, maar dat doen we niet. Bij heel veel bedrijven gaan er mensen uit als ze 56 zijn, ongelofelijk onhandig, kapitaalvernietiging van de ergste soort. Je moet het in de cao zetten, je moet het voor iedereen aanbieden, maak het aantrekkelijk. Als je nu kijkt naar de scholingsfondsen en hoeveel geld daar in blijft zitten, dat kan echt niet meer.”

Ook de politiek was uitgenodigd, Diederik Samsom (PvdA) vond dat de werkgevers te makkelijk naar de overheid kijken. “Laten we het gewoon simpel houden. We hebben de afgelopen vijf jaar moeite gedaan om uit de crisis te kruipen, het optimisme moet weer terug. We moeten inderdaad meer gaan investeren. Ik vind het dan wel makkelijk als het bedrijfsleven zegt ‘daar moet de overheid het voortouw innemen.’”

Eenzijdig kijken naar de overheid

Kees Verhoeven (D66) was een soortgelijke mening toebedeeld. “Investeren dat vindt iedereen belangrijk. Ik ben blij met het concreet inzetten op onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Maar ik vind het toch ook wel eenzijdig naar de overheid kijken. Laat het bedrijfsleven ook veel meer investeren. De rente is nu laag, nu is het moment en als de economische groei aantrekt kunnen de lonen en de koopkracht ook omhoog.”

Sharon Gesthuizen (SP) had een duidelijke boodschap en vond eveneens als Samsom dat er na jaren van bezuinigen een nieuwe periode is aangebroken. “Ik vind het fantastisch dat er een investeringsfonds komt, dat mag wat mij betreft goed gevuld worden om kapitaal te verstrekken. Je moet sproeien om te groeien. We hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd.”

Vooral bij universiteiten

VVD-senator en schrijver van het aankomende verkiezingsprogramma van de VVD, Jan Anthonie Bruijn wilde net als Vermeend ook meer aandacht voor Leven Lang Leren. “Ik wil een advies overnemen, dat is namelijk meer aandacht voor onderwijs en vooral in het kader van Leven Lang Leren. Je ziet nu ook bij universiteiten en hogescholen dat die omslag ook gemaakt wordt, vooral bij de universiteiten. Ik denk dat dit heel belangrijk is en dat vergt ook onze aandacht.”

Verder vond Bruijn dat internationalisering in het onderwijs meer aandacht nodig heeft. “We lopen echt achter op het gebied van internationalisering, als het gaat om meertaligheid en de mogelijkheid voor studenten en scholieren om al vroeg naar het buitenland te gaan zijn hier beperkt. Als we dat meer stimuleren kunnen studenten later aan hun werkgever laten zien dat zij daar niet bang voor zijn en dat ook kunnen. We denken dat we dit goed doen, maar we lopen echt achter. Ik zou er voor pleiten om die internationale component veel explicieter in het onderwijs op te nemen.”

Grote probleem van tweedeling

Sybrand van Haersma Buma (CDA) gaf aan dat hij de focus in het onderwijsdebat voor de verkiezingscampagne wil verleggen. “Als we aan het onderwijs denken, dan denken we al heel snel aan het hoger onderwijs en dergelijke. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat juist aan de onderkant van het onderwijs de problemen gaan ontstaan. We hebben heel veel jongeren die goed met hun handen kunnen werken. Maar we zijn een samenleving geworden waarbij het verslagleggen wat je net hebt gedaan belangrijker is geworden dan het daadwerkelijk uitvoeren ervan. Als we nu in staat zijn om het onderwijs zo te maken dat die jongeren met hun handen ook iets kunnen doen. Dan gaan wij een groot deel oplossen van het grote probleem van tweedeling.”

Samsom was het daar mee eens. “Ik voel mij nu toch meer verwant bij mijn oppositiepartner CDA dan bij de VVD van Jan Anthonie Bruijn. Natuurlijk internationalisering is belangrijk, maar ik maak mij meer zorgen om die VMBO-leerling. Die straks ook een MBO-diploma op niveau 1 of 2 heeft en niet aan een baan kan komen.”

Gigantisch drama voor Wageningen

Voorman van LTO Nederland Albert-Jan Maat drukte de politici op het hart het belang van het groen onderwijs. “Het groen onderwijs waar wij van leven is gekoppeld aan de sector, breek het niet verder af, zoals op dit moment gebeurt. Er is een motie in de Kamer aangenomen om het groen onderwijs weg te halen bij Economische Zaken dat is foute boel. Gooi het niet in de grote grijze massa, zorg ervoor dat boeren en tuinders goed opgeleid personeel hebben. 

Buma van het CDA voegde daaraantoe. “Dit punt over het groen onderwijs is wel een heel belangrijk punt. Een meerderheid van de Kamer heeft dit in een vlaag van verstandsverbijstering overgeheveld van economische zaken naar het ministerie van onderwijs. Dit was een vingerknip van de Tweede Kamer maar een gigantisch drama voor de Universiteit Wageningen.”

Tot slot nam Hans de Boer nog het woord en sprak de aanwezige politici toe. “Wij vinden jullie ongelofelijk belangrijk, want jullie zijn de dragers van publieke meningsvorming van deze samenleving. Wij gaan uit van een hele mooie constructieve verkiezingscampagne, gericht op de belangen van alle burgers in dit land. Waar heel veel burgers nu behoefte aan hebben is dat ook de politiek laat zien: ‘we maken een aantal transities, we stoppen er geld in en de samenleving komt daar achteraan.’ Dat is leiderschap waarvan ik hoop dat het zich zal materialiseren tijdens de verkiezingen.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK