Juridisch praktijkonderzoek verdient podium

Nieuws | de redactie
13 juni 2016 | Praktijkgericht juridisch onderzoek haalt niet vaak de juridische vakbladen. “Het juridische werkveld ziet de waarde van deze resultaten, maar de redacties nog niet.” Promovendus en docent op Hogeschool Leiden Gerdo Kuiper hoopt op een kentering.

Jamie Jansen deed voor haar afstuderen in opdracht van advocatenkantoor Mooyman en Partners een jurisprudentieonderzoek naar de medische en juridische causaliteit inzake ‘Whiplash Associated Disorder’ graad 1 en 2. Dat onderzoek resulteerde in een stappenplan om letselschade-experts te helpen bij het voeren van (kortere) causaliteitsdiscussies. Het plan helpt hen bij het geven van een advies over welke feiten en omstandigheden in een zaak kunnen worden aangevoerd. 

Terughoudende vakbladen 

“Bij het kantoor waar Jamie onderzoek deed, zijn ze heel tevreden met haar onderzoek. Zo tevreden zelfs dat ze er inmiddels een baan heeft,” vertelt Kuiper. Voor de docent die de inmiddels alumna begeleidde was het onderzoek dermate interessant voor het werkveld dat hij zich inspande om het te helpen omschrijven naar een publicabel artikel.  

De volledige afstudeeronderzoeken krijgen via de HBO-kennisbank een algemeen podium, maar Kuiper was op zoek naar een meer juridisch specifiek podium voor kennisdeling. “Vaak wordt een onderzoek gedaan voor advocatenkantoor X, maar waarom zou kantoor Y dit niet ook interessant vinden? Dat geldt ook voor gemeenten, universiteiten, rechtbanken et cetera.” 

De praktijk bleek weerbarstiger. Hoewel het niveau door het werkveld hogelijk gewaardeerd wordt, blijken redacties van juridische vakbladen terughoudend te zijn voor het publiceren van praktijkgericht onderzoek, zo merkt Kuiper. “We hebben vaak te horen gekregen vanuit de vooruitstrevende hoek binnen de redactie, ‘ik zie dat praktijkgerichte onderzoeken een steeds belangrijkere rol krijgen, maar de redactie zoekt toch echt naar academische artikelen, de redactie is hierin nog vrij conservatief’.” 

Die houding van de juridische vakbladen verbaasde Kuiper, die zelf aan de UvA promoveert. Een hoogleraar binnen een redactie met wie Kuiper in gesprek was beaamde dit: “Je ziet juist dat de universiteit meer en meer aan het opschuiven is naar het praktijkgericht onderzoek. Echt academisch onderzoek is natuurlijk van een andere aard en dat is waar vakbladen zich op richten.” 

Podium voor relevante kennis

Kuiper realiseert zich terdege dat zijn studenten op de hogeschool in hun onderzoek geen juridische paradigmawisselingen zullen waarnemen. “Wat onze studenten doen is degelijk jurisprudentie-onderzoek, methodisch beter verantwoord dan menig gepubliceerd artikel.” De docent-onderzoeker hoopt dan ook dat hier in de toekomst een ‘speciaal’ podium voor komt, zodat deze relevante kennis goed gedeeld kan worden met het werkveld.

Samen met Zuyd Hogeschool lector Eric van de Luytgaarden die ook voorzitter van de Vereniging van Lectoren is, kijkt Kuiper naar de mogelijkheden om succesvol praktijkgericht juridisch onderzoek een podium te bieden dat het verdient. “Ook hij merkt dat er wel lichte verschuivingen waar te nemen zijn, maar nog te licht dat een redactie overgaat tot het vooruitstrevend publiceren van een praktijkgericht juridisch onderzoek.” Lector Marnix Eysink Smeets van Hogeschool Inholland Rotterdam is zelfs overgegaan tot de aanstelling van valorisatie-specialist Anne Elzinga (journalist, jurist en criminoloog) binnen zijn onderzoeksgroep Recht en Veiligheid om te kijken op welke manier er kennisdeling mogelijk is. 

De resultaten van goede juridische praktijkonderzoeken verdienen volgens Kuiper een podium. Hoewel de zoektocht naar een podium dus nogal wat obstakels bevat, blijft Kuiper doorgaan. 

“Het is een gemiste kans als deze kennis niet breed gedeeld zou kunnen worden. Bij dezen wil ik dan ook alle redacties uitnodigen om te reageren via kuiper.g@hsleiden.nl of @gerdokuiper voor het nog te schrijven artikel over de resultaten van een aantal uitgebreide, methodisch zeer goed  verantwoorde, jurisprudentie-onderzoeken over de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever en de totstandkoming van de billijke vergoeding naar aanleiding van de WWZ. Kortom algemene en specialistische juridische vakbladen, we horen graag van u, in het belang van kennisdeling!” 

U leest het onderzoek van Jamie Jansen en Gerdo Kuiper hier

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK