Minister leert van onrust UvA

Nieuws | de redactie
14 juni 2016 | Minister Bussemaker gaat in het vervolg ook de profielschets bij een herbenoeming van Raad van Toezicht leden voorleggen aan de medezeggenschap. Dit was één van de lessen die Bussemaker trekt uit de bestuurlijke crisis en het vertrek van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam.

Een uur nadat de Wet Versterking Bestuurskracht met een grote meerderheid aan de overkant in de Eerste Kamer was aangenomen, met steun van de SP, wilde SP’er Jasper van Dijk in de Tweede Kamer dat de minister deze wet al weer ging aanpassen. De niuewe wet ging hem niet ver genoeg. Naar aanleiding van de bestuurlijke onrust op de UvA en het opstappen van de Raad van Toezicht had Van Dijk tijdens het vragenuur in de Kamer vragen gesteld aan minister Bussemaker.

Een grote fout

Minister Bussemaker kreeg van het SP-Kamerlid scherpe verwijten te horen aangaande de herbenoeming van toezichthouder Atzo Nicolaï. “U heeft in april een grote fout gemaakt met de benoeming van Nicolaï en het zou u sieren als u dat toegeeft. En belangrijker, bent u bereid om te kijken naar een ander bestuursmodel waarbij personeel veel meer inspraak krijgt? Het gaat dan echt om grote verbeteringen”

Ook had Van Dijk vragen over de bestuurlijke fusie tussen de HvA en UvA en vroeg of “de minister bereid is om de bestuurlijke fusie tussen de UvA en de HvA te beëindigen, het heeft tot een bestuurlijk gedrocht geleid met bijna 100.000 studenten?”

Minister Bussemaker had wel een paar kanttekeningen bij de vragen van Van Dijk. “De RvT van de UvA heeft vorige week niet besloten om op te stappen, maar om zo spoedig mogelijk de taken over te dragen en ruimte te maken voor nieuwe leden. Het is betreurenswaardig dat het zo gelopen is maar het is een belangrijke en goede stap om het vertrouwen terug te winnen.”

Bestaande procedure gevolgd

De minister gaf verder aan dat de continuïteit bij haar voorop staat. “Mijn belangrijkste zorg is en was de continuïteit van de UvA, daarom heb ik ook in april de heer Nicolaï herbenoemd en heb daarbij de bestaande procedure gevolgd. Bij een nieuwe benoeming moet de RvT een profiel voorleggen aan de medezeggenschap maar niet bij de herbenoeming. Ik heb de reguliere procedure gevolgd en dat heb ik gedaan, omdat ik niet kon dulden dat er geen RvT was. Want op dat moment was er alleen een waarnemend collegevoorzitter en rector bij de universiteit. Er moesten belangrijke besluiten worden genomen bijvoorbeeld of de UvA en de HvA bij elkaar moeten blijven.”

Wel wilde de minister erkennen dat zij iets geleerd had in deze casus. “Ik heb ook een les uit deze hele gang van zaken geleerd. Normaal was het zo dat als een nieuwe RvT wordt benoemd, men het profiel voorlegt aan de medezeggenschap. Bij een herbenoeming is dat nog nooit gebeurd en dat hoeft ook niet van de wet. Ik denk dat het wenselijk is om ook bij herbenoemingen de profielschets voor te leggen aan de medezeggenschap, om nog een keer te checken of dat profiel voor de komende vier jaar nog gangbaar is. Daarmee zetten we een kleine stap om bij herbenoemingen de betrokkenheid van de medezeggenschap te verbeteren.”

Verbazing over bestaan Raad van Toezicht

Paul van Meenen (D66) zei bij zijn aanvullende vragen vanuit de Kamer dat hij er pas recent achter is gekomen dat er überhaupt een RvT is bij de UvA. “Het terugtreden van de RvT leidde bij mij tot de ontdekking dat er überhaupt een RvT was bij de UvA en de HvA. Dat was mij in anderhalf jaar van onrust nog nooit opgevallen.”

Van Meenen wilde met minder ironie van de minister verder weten hoe zij haar overleg met de medezeggenschap van de UvA had ingeschat in deze kwestie. De minister benadrukte dat zij met heel veel mensen binnen de UvA gesprekken heeft gevoerd. “Ik heb het afgelopen jaar met heel veel geledingen gesprekken gevoerd na alle protesten en demonstraties, zowel met docenten en studenten in de medezeggenschap en met heel veel studenten die meer informeel georganiseerd waren. Ik heb daaruit afgeleid dat de problemen bij de UvA groot zijn. Helaas moet ik vaststellen dat de vertrouwenscrisis met de RvT zo groot is dat onlangs bleek dat die niet meer hersteld kon worden. Dat signaal heb ik niet eerder gehad.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK