Onderzoek verpleegkunde in de prijzen

Nieuws | de redactie
10 juni 2016 | Inholland-onderzoeker dr. Nienke van der Voort heeft de prestigieuze Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2016 in de wacht gesleept. Van der Voort promoveerde vorig jaar aan de VU op haar onderzoek naar samengestelde behandelingen voor mensen met een bipolaire stoornis.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs is een initiatief van de Amsterdam School of Health Professions en beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste wetenschappelijke artikel binnen het vakgebied van de verpleegkunde, geschreven door een Nederlandse verpleegkundige. 

Samenwerking en zelfmanagement

Van der Voort promoveerde met haar proefschrift ‘Collaborative care for patients with bipolar disorder’. Dit project kwam tot stand in een samenwerking tussen het lectoraat GGZ Verpleegkunde van Hogeschool Inholland, GGZ inGeest/Vumc en Dimence. 

Collaborative care is een samengestelde behandeling, waarbij systematische samenwerking tussen de patiënt, diens naasten en alle betrokken hulpverleners wordt gecombineerd met op zelfmanagement gerichte deelbehandelingen. De verpleegkundige fungeert hierbij als casemanager en coördineert de zorg.

De effectiviteit van het programma werd onderzocht in een experimentele studie. Verbetering ten opzichte van de gebruikelijke zorg werd gevonden op het beloop van de symptomen: patiënten die collaborative care kregen bleken korter depressief te zijn dan patiënten in de controlegroep. Bovendien waren de depressieve klachten minder ernstig, bij de meting na twaalf maanden. Tevens werden er verschillen gevonden op functioneren, ten gunste van collaborative care.

Zelf aan de slag met het programma

Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het Inholland-onderzoeksthema ‘De Gezonde Samenleving’ waarin het onderwerp ‘zelfmanagement’ een belangrijk aandachtsgebied is.  Het interventieprotocol is vrij te downloaden. Hulpverleners kunnen zich bij het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen laten scholen in het programma 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK