Studierendement in WO omhoog

Nieuws | de redactie
7 juni 2016 | Ook in 2015 is het aantal WO-studenten dat binnen vier jaar een bachelor haalt gestegen. Cijfers van de VSNU laten ook zien dat de uitval afneemt. “De maatregelen die universiteiten nemen om het studietempo te verhogen blijken effectief en terecht,” stelt VSNU-vicevoorzitter Sibrand Poppema.

Volgens de VSNU heeft het toegenomen studierendement vooral te maken met de invoering van de ‘harde knip’. Deze maatregel werd vanaf 2012 geleidelijk ingevoerd binnen de universiteiten en houdt in dat studenten pas aan hun master-fase mogen beginnen als de bachelor officieel is behaald. Toen deze maatregel werd ingevoerd lag het bachelor-rendement na vier jaar op 56%, nu is dat gestegen naar 69%.

Sneller op de juiste plek

Andere redenen die de universiteitenkoepel aanvoert voor de succesvolle cijfers zijn de acties die zijn ondernomen om studenten beter op hun plek te krijgen. “Wij constateren ieder jaar opnieuw dat het aantal studenten dat na vier jaar een bachelordiploma haalt stijgt. De maatregelen die universiteiten nemen om het studietempo te verhogen blijken effectief en terecht. Het matchingsbeleid en de vervroegde aanmelddatum naar 1 mei helpen bovendien goed om een student sneller op de juiste plek te krijgen.”


Uit de cijfers van de VSNU blijkt dat de uitval in het WO licht afneemt. In het huidige collegejaar blijkt dat 79% van de studenten die vorig collegejaar als eerstejaarsstudent is begonnen aan een studie, ook is ingestroomd in het tweede. De afgelopen jaren schommelde dit percentage rond de 75%. Meeloopdagen, proefstuderen en studiekeuzeworkshops voor aankomend studenten zouden er mogelijk voor zorgen dat studenten eerder op de goede plek in het onderwijs terecht komen.

De invloed van het BSA 

Ook het bindend studieadvies zou een verklaring kunnen zijn voor de lichte toename van de doorstroomcijfers, stelt de VSNU. Die maatregel werd al enkele jaren geleden ingevoerd en dus is het – afgaande op de cijfers vanaf 2005 – de vraag of dit daadwerkelijk doorslaggevend is. 

Opvallend is dan ook dat de proef van OCW om ook in het tweede en derde jaar een BSA in te voeren, slecht van de grond komt binnen het WO. Na een aanvankelijk behoorlijk animo is de bereidwilligheid hieraan mee te doen in hoog tempo gedaald. Zo besloot de Universiteit Leiden onlangs een streep te zetten door de plannen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK