Succesvolle beweging voor verscheidenheid

Nieuws | de redactie
13 juni 2016 | De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.

De RCHO gaf in de Tweede Kamer een briefing over de voortgang en aanstaande eindbeoordeling van de prestatieafspraken met HBO en WO.  Vanuit de Kamer vroeg Paul van Meenen (D66) naar enkele vervolgontwikkelingen in het veld. Hij wees op de insteek die de HAN heeft gekozen, om bij haar nieuwe instellingsplan niet richting ‘Den Haag’, maar met de eigen omgeving prestatieafspraken te maken.

Eigen profiel

“Ik heb het daar al eerder over gehad, want het spreek mij wel aan. Het is een mooi voorbeeld van profilering.” RCHO-voorzitter Van Vught viel hem daarin bij. “Door nadrukkelijk met de stakeholders, vooral die in de regio, keuzes te maken en die zo vast te leggen, laat een instelling inderdaad een eigen profiel zien.”

Hij wees erop, dat zulke afspraken dan wel “een meer horizontaal karakter zullen hebben. Dat hoeft geen bezwaar te zijn. In het HBO zeker niet, als een hogeschool zich sterk oriënteert op de regio en een rol in die richting. Daar zitten dan ook hun partners voor zulke afspraken.”

Zo wees de RCHO in de briefing erop dat de Centres of Expertise in het HBO een belangrijke nieuwe vorm van zwaartepuntvorming en profilering zijn geworden. Dat betreft zowel de zwaartepuntvorming in het onderzoek, die voorheen in het HBO nog nauwelijks van de grond was gekomen, als de differentiatie rond profilering van het onderwijsaanbod van hogescholen.

Past bij Veerman

“Die CoE’s zijn een succesvolle beweging in het bestel geworden en komen ook steeds steviger van de grond. In het onderzoek is dat nog relatief pril, gezien de beperkte voorgeschiedenis van het praktijkgericht onderzoek. Deze Centres of Expertise passen in elk geval echt in de denklijn en de ambities van het rapport-Veerman.” En daar past de HAN-opzet daarom goed bij met de rol van de stakeholders.

De HAN-opzet acht Van Vught minder geschikt voor het WO. De “horizontale afspraken passen bij het HBO, maar minder bij universiteiten, denk ik. Hun speelveld is anders. Hun concurrenten en ook partners zijn Harvard en Max Planck instituten en daar moet je prestatieafspraken dus anders op richten. Bijvoorbeeld door de internationale context zwaarder te laten meespelen dan regionale.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK