Vertrekt na Nicolaï ook Marleen Barth?

Nieuws | de redactie
10 juni 2016 | Nadat de RvT van de UvA is teruggetreden staat de gedeelde RvT van de HvA onder leiding van Marleen Barth onder grote druk om dit voorbeeld van Atzo Nicolaï en zijn raad te volgen. Daarmee lijkt de bestuurlijke brand bij de UvA overgeslagen naar aanpalende percelen.

ScienceGuide verneemt dat na het aftreden van de RvT van de UvA voortdurend telefonisch crisisoverleg is tussen de medezeggenschap van de HvA (CMR) en de voorzitter van de HvA-RvT, Marleen Barth. Barth zou zich moeten beraden op haar functie, omdat zij niet meer kan rekenen op de steun van de medezeggenschap van de HvA.

Barth dreigde al eerder

In de telefoongesprekken tussen Barth en de CMR is haar te kennen gegeven dat een deel van de medezeggenschap geen vertrouwen meer heeft in haar functioneren. Nieuwe leden zijn nodig om de bestuurlijke splitsing tussen de UvA en HvA vorm te geven. Eerder deze week had Barth al gedreigd om op te stappen.  Zij bleef toch aan omdat de CMR de RvT formeel nog steunde.

Ook heeft Barth in de telefoongesprekken verstaan gekregen dat de huidige CMR echter al sinds haar aantreden in 2014 twijfels heeft bij haar benoeming. Volgens de toenmalige statuten van de HvA mocht zij niet benoemd worden, omdat zij Eerste Kamerlid is van de PvdA en in de statuten van de HvA stond dat leden van de Staten Generaal geen zitting mogen nemen in de RvT.

Naar aanleiding hiervan heeft de HvA de statuten destijds aangepast.  Nadat Barth de bezwaren tegen haar aanhoorde, heeft zij woedend de telefoon neergelegd met de woorden. “Ik weet genoeg,” zo verneemt ScienceGuide van direct betrokkenen. Inmiddels is Barth ook te rade gegaan over de ontstane vertrouwenscrisis met de rector van de HvA, Huib de Jong.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK