Voltallige RvT UvA stapt op

Nieuws | de redactie
10 juni 2016 | De Raad van Toezicht van de UvA heeft besloten zo spoedig als mogelijk haar taken over te dragen, om ruimte te maken voor nieuwe leden. In het belang van de continuïteit zal de Raad van Toezicht voorlopig haar werkzaamheden voortzetten. Zo meldt de website van de UvA.

De Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam zal de toezichttaken voor de HvA onverminderd voortzetten. Een prioriteit van de RvT in de afgelopen periode was het benoemen van nieuwe leden in het College van Bestuur en het daarmee zorgdragen voor continuïteit en stabiliteit. Met de breed gesteunde benoeming van een nieuwe voorzitter en een nieuwe rector magnificus in het College van Bestuur is hieraan voldaan. De RvT heeft het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur.

Moeizaam werkbaar

In de afgelopen periode is echter een moeizaam werkbare relatie ontstaan tussen de medezeggenschapsraden en de RvT. De RvT betreurt het dat gesprekken met de CSR zijn afgebroken en er geen bereidheid meer blijkt te zijn voor verder overleg en een constructieve dialoog.

De RvT vindt dat de aandacht moet gaan naar het onderwijs en onderzoek. Discussie over het toezicht mag niet afleiden van de kerntaken van de instelling. Vandaar dat de RvT het in het belang acht van de UvA om ruimte te maken voor nieuwe leden en met de minister in overleg is getreden. Het gezamenlijke streven is om een goede overdracht te bewerkstelligen en de bestuurlijke continuïteit samen te laten gaan met het zorgdragen voor opvolgers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK