WHW slagveld vol lijken

Nieuws | de redactie
8 juni 2016 | Hoe kan het kabinet volhouden dat de WHW nog voldoet? Senator Jan Anthonie Bruijn (VVD) bepleit een opschoonbeurt, want “is de WHW sinds de inwerkingtreding niet al ruim 130 maal gewijzigd?” En waarschuwde de Raad van State niet al dringend voor de gaten en incoherentie daarin?

In het Senaatsdebat over de wet Versterking Bestuurskracht merkte de auteur van het liberale verkiezingsprogramma op dat op zijn vragen over de kwaliteit van de wet “de regering in de MvA opmerkt, dat zij geen aanleiding ziet voor een algehele herziening van de WHW.” Dat verbaasde, alleen al vanwege de innerlijke tegenstrijdigheid die hieruit sprak. “Met het oog op consistentie van beleid vragen de leden van mijn fractie zich af, hoe dit te rijmen met het gegeven dat de regering daar zo’n 10 jaar geleden wèl aanleiding toe zag.”

Staatssecretaris Rutte van OCW had immers gewerkt  aan een ‘ontwerp van de Wet hoger onderwijs en onderzoek (Whoo)’ en deze beoogde onder meer het verminderen van bureaucratie en het geven van meer vrijheid aan studenten bij de organisatie van het onderwijs. De Kamer is nooit gekomen tot behandeling van een dergelijk voorstel, want minister Plasterk wilde daar niet meer mee verder na zijn aantreden in Balkenende IV.

Ruim 130 keer gewijzigd

Rutte’s voorstel “is niet aangehouden vanwege het bij nader inzien goed functioneren van de WHW,” noteerde Bruijn in het debat derhalve. “Het ontwerp is aangehouden enerzijds omdat de Raad van State niet overtuigd was dat de kerngedachte van de Whoo – het verminderen van bureaucratie en het geven van meer vrijheid aan studenten bij de organisatie van het onderwijs – zou kunnen worden gerealiseerd via het wetsontwerp zoals dat er destijds (in 2006) uitzag (Advies Raad van State 18 april 2006), en anderzijds vanwege de val van het kabinet Balkenende III.”

De liberale senator ziet nu tien jaar later nog veel meer redenen om met een kritische blik naar de WHW te kijken. Deze is immers sindsdien niet met rust gelaten of door een stofkam ontdaan van minder noodzakelijke regels. “Is de regering het eens met de leden van mijn fractie, dat sindsdien de regeldruk in het HO eerder lijkt te zijn toe- dan afgenomen? Is bovendien de WHW sinds de inwerkingtreding niet al ruim 130 maal gewijzigd en staan er, zoals de regering zelf ook aangeeft, niet nog een aantal majeure wijzigingen op stapel?”

Eenzame strijder

Bruijn vreest dan ook dat de incoherentie en onoverzichtelijkheid alleen maar zal gaan toenemen. Daar was bovendien de Raad van State al eerder beducht voor. Hij haalde die scherpe kritiek uit 2012 daarom nog eens aan: “De Raad van State sprak in een advies van 22 juni 2012 al fundamentele kritiek uit op het verloren gaan van de samenhang in de wet vanwege de opeenvolgende wijzigingen Ik citeer: ‘Ook zijn door opeenvolgende wijzigingen gaten gevallen in de volgorde van de artikelen, waardoor de wet lijkt op een slagveld van gevallenen, met hier en daar nog een eenzame strijder’.”

Hij vroeg de regering hoe deze haar opstelling dan kon rijmen met deze bezorgde analyse en de wetshistorie die een zo grote en permanente verbouwing van de wet voor HBO en WO laat zien. Het ziet er dus naar uit, dat de VVD in het door hem op te stellen program wel met een nieuwe, slankere wet voor het hoger onderwijs en onderzoek zal gaan komen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK