Zuid-Hollandse kennis profiteert van EU

Nieuws | de redactie
16 juni 2016 | Zuid-Hollandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden hebben over de jaren 2007-2013 voor €1 miljard aan Europese subsidies ontvangen op het terrein van onderzoek, gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Ongeveer de helft kwam terecht bij onderzoeksprogramma’s van universiteiten.

Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Zuid-Holland heeft laten uitvoeren naar het ‘landen’ van Europese middelen sinds 2007 in deze regio. In de lopende begrotingsperiode van Brussel ontvingen alle partijen in Zuid-Holland vanaf 2014 al €250 miljoen aan Europese subsidies. Om de ‘business cases’ van belangrijke regionale investeringsprojecten rond te krijgen wordt nadrukkelijk naar Europa gekeken. Daarom heeft de provincie een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de Europese bestedingen van de afgelopen jaren. Het onderzoek levert lessen op over hoe deze score in de komende jaren verder te verbeteren.

Concentratie Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam

In de vorige Europese begrotingsperiode van 2007-2013 kwam ruim €1 miljard aan Europese subsidie terecht bij ruim 2100 projecten in Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse universiteiten, medische centra, TNO Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam zijn – ook in Europa – grote spelers en halen een substantieel deel van de middelen binnen. Dit leidt tot een concentratie van EU-middelen rondom de steden Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Belangrijkste bronnen waren Europese onderzoekprogramma’s (KP7 en Horizon2020) en gebiedsgerichte subsidies vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook het TEN-T programma, gericht op investeringen in trans-Europese infrastructuur, levert een substantieel aandeel in het totaal.

In Europa is de trend zichtbaar om in toenemende mate ontwikkelingen te stimuleren via leningen en participaties. Dit loopt via de Europese Investeringsbank (EIB). De EIB financierde circa €2,5 miljard in de periode 2007-2016 in Zuid-Holland. Een belangrijk deel van dat geld werd binnengehaald door het Havenbedrijf Rotterdam. Opgeteld met de subsidies van de Europese Commissie blijkt dat Europa met bijna €4 miljard fors in de Zuid-Hollandse regio investeert.

Op basis van excellentie

Gedeputeerde Rogier van der Sande, initiatiefnemer voor het onderzoek naar de EU-bestedingen, is verheugd over de uitkomsten. “Europa zet middelen voor onderzoek in op basis van excellentie. De hoge score van onze kennisinstellingen, het MKB en het brede palet aan clusters dat hoog scoort, bevestigt de innovatieve kracht van onze regio.”

Vanuit de totaal €4 miljard heeft Europa naast onderzoeksprojecten tal van infrastructuurprojecten in de regio en investeringen in onze campussen mede gefinancierd. Er is bijgedragen aan demonstratieprojecten gekoppeld aan Europese uitdagingen als gezond ouder worden, voedselveiligheid, klimaat en energie. Van der Sande: “Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om de kennis die we verwerven om te komen tot een ‘slimmer, schoner en sterker’ Zuid-Holland. Met oplossingen voor bijvoorbeeld Europese waterproblemen zetten we de regio daarnaast op de kaart als een belangrijke speler.”

Het is de eerste keer dat op een integrale wijze in beeld is gebracht hoe Europese Fondsen landen in de regio. Dit levert een duidelijk beeld op in welke mate en op welke thema’s Europa bij kan dragen aan de Zuid-Hollandse investeringen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK