Baankans allochtone jongere blijft achter

Nieuws | de redactie
21 juli 2016 | Het arbeidsmarktherstel lijkt door te zetten. Ook afgestudeerden in het MBO vonden in 2015 weer iets sneller een baan, blijkt uit cijfers van het ROA van Universiteit Maastricht. Zorg is er wel om jongeren met een andere etnische achtergrond. Zij vinden nog altijd moeilijk werk.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt voert jaarlijks een onderzoek uit onder schoolverlaters. Het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015’ laat – net als in 2014 – een licht herstel op de arbeidsmarkt zien. Profiteerden eerst vooral de HBO-afgestudeerden, nu ziet het er ook rooskleuriger uit voor schoolverlaters in het MBO.

Toch ziet het ROA niet voor iedereen een rooskleurig beeld. Vooral jongeren met een andere etnische achtergrond komen moeilijk aan werk, ook als ze in Nederland zijn geboren. Voor zowel niet-westerse als westerse allochtonen zien we dat ze minder kans hebben op een baan, in vergelijking tot autochtonen met eenzelfde opleiding.

De kans op werkloosheid, zo stelt het rapport,  is voor jongeren van een niet-westerse achtergrond significant hoger dan voor hun westerse leeftijdgenoten. Wat opvalt is dat dit geldt voor afgestudeerden op alle onderwijsniveaus. De grotere werkloosheid kan daarbij nauwelijks verklaard worden door bijvoorbeeld de gevolgde MBO leerweg of de gekozen studierichting.

In het ROA-rapport wordt ook geconcludeerd dat hoewel de werkloosheid daalt, er nog steeds sectoren zijn waar de percentages hoog ligt. Met name in de ‘Economie’ en ‘Gedrag en Maatschappij’ komen mensen nog altijd vrij moeilijk aan een baan. Wat in het MBO daarnaast opvalt is dat hoewel de werkloosheid afneemt, veel schoolverlaters aangeven graag meer te willen werken dan nu het geval is.

De vraag voor de toekomst is volgens het ROA hoe arbeidsmarktrelevantie bij studiekiezers op het netvlies krijgen. Afgestudeerden geven na hun afstuderen wel aan dat ze spijt hebben van hun opleidingskeuze bij matig arbeidsmarktperspectief. Ook hadden ze beter geïnformeerd willen worden over de beroepsmogelijkheden door de onderwijsinstelling.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK