De academische coalitie van Leeuwarden

Opinie | de redactie
1 juli 2016 | Vorige week tekenden 13 kennisinstellingen en twee overheden het Hoger- Onderwijsakkoord Friesland. Jouke de Vries is vanuit de RUG decaan van de Campus Fryslân, actief betrokken bij de stappen die worden gezet. “Emancipatie van de regio’s wordt steeds belangrijker.”
Foto: FaceMePLS

In een blog op de site van de Rijksuniversiteit Groningen gaat Jouke de Vries in op de ‘academische coalitie van Leeuwarden’. De Vries noemt de samenwerking ‘van grote betekenis’. “Regionale ontwikkelingen worden steeds belangrijker. Door de globalisering heeft de nationale staat veel meer moeite beleid te maken en uit te voeren.”

U leest het volledige blog van Jouke de Vries hieronder:

“De onderzoek- en onderwijsinstellingen in Leeuwarden, in Friesland en daarbuiten (Groningen, Wageningen en Twente) realiseren zich dat de economie van de 21e eeuw – die wordt aangejaagd door digitalisering en globalisering – betekent dat delen en samenwerken belangrijker is dan ieder voor zich en concurrentie.

Niet langer kaarten tegen de borst

Het gaat niet langer om geslotenheid en de kaarten tegen de borst houden, maar om openheid en toegang. Dat is de “roadmap” van de 21 eeuw. In het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân komen de afspraken rond samenwerking in opleidingen van hoger onderwijs samen. Het doel is de Friese economie en kennisinfrastructuur te versterken wat moet leiden tot meer kennis, een versterkte regionale innovatiekracht met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.

Het aantal succesvolle branches van universiteiten is aan het groeien. Voorbeelden zijn de Roosevelt Academy in Middelburg die wordt uitgebreid tot de Campus Zeeland en de Graduate school for Big Data in Den Bosch. Door de digitalisering en de verplaatsing van de universiteit als collectieve organisaties naar individuele “lap-tops”, worden universiteiten steeds meer “footloose”. Deze ontwikkeling zal en moet grote consequenties hebben voor de pedagogiek en de didactiek van universiteiten in de toekomst.

Regionale ontwikkelingen worden steeds belangrijker. Door de globalisering heeft de nationale staat veel meer moeite beleid te maken en uit te voeren. De staat dient zich te beperken tot het faciliteren van processen. Het paradoxale is dat de globalisering regio’s belangrijker maakt. Dit is in het verleden aangeduid met de term glokalisering.

De regio’s emanciperen

De emancipatie van de regio’s wordt daarom steeds belangrijker. De Commissaris van de Koning van Noord Brabant, Wim van der Donk sprak onlangs over “regionomics”. Hij ziet dat natuurlijk rond Brainport Eindhoven gebeuren. Deze trend naar regio’s is ook vastgesteld in een artikel in de Volkskrant met de titel “Elk dorp zijn eigen Silicon Valley”.  In dat artikel werd de aanpak van de stad Leeuwarden geprezen. En inderdaad met het creëren van de triple helix is bij Wetsus en de Dairy Campus fantastich werk verricht. Men ziet de drie O’s in werking: de overheid, de ondernemers en het onderwijs werken intensief samen.

Nu naar de Campus Fryslân. De Campus Fryslân richt zich niet op één wetenschapsgebied, maar is gericht op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio. Naast de bacheloropleidingen en masterprogramma’s kent de RUG/CF een Graduate school. De kernfilosofie van Campus Fryslân is: regionale thematieken verbinden aan interdisciplinaire ‘global issues’. Anders gezegd: RUG/CF leert studenten om theoretische kennis van maatschappelijke vraagstukken die op wereldniveau spelen toe te passen op casuïstiek in de regio.

Belang van communicatie

Met het simpele besluit tot het starten van een universitaire vestiging ben je er nog niet. Wil de 11e faculteit in Leeuwarden een succes worden dan is er meer nodig. Bijvoorbeeld goede marketing en communicatie. Er is heel veel te beleven in Friesland en Leeuwarden, maar het is niet overal bekend.

Dat komt doordat de marketing en communicatie te gefragmenteerd plaatsvindt en omdat er geen duidelijk verhaal wordt verteld. Ook krijgt het studeren in Leeuwarden te weinig aandacht. Waarom geen campagne waarmee de historie van Franeker gekoppeld wordt aan de huidige tijd in Leeuwarden? Descartes studeerde in Friesland, dat kunt u ook doen!

Een tweede belangrijke succesfactor is het maken van inhoudelijk sterke programma’s. Het onderzoek dat in Friesland plaatsvindt, moet toonaangevend zijn. Dit grensverleggende onderzoek dient te worden vertaald in onderwijsprogramma’s, waar jongeren graag voor kiezen. Ook het onderwijsapparaat moet op orde zijn. Dat betekent goede professoren en docenten. Dit is evident. We zullen enkele professoren moeten benoemen en onderzoeksgroepen moeten maken die als een magneet werken.

Een niet te onderschatten factor zijn uitstekende faciliteiten en dienstverlening. Onze ICT-toepassingen dienen het beste van het beste te zijn. De ontwikkelingen op dit terrein gaan razendsnel. De architectuur van een universiteit of campus zal anders zijn dan in het verleden. Wij verlaten het concept van de massacolleges. De studenten zullen via hun devices steeds meer instructies thuis ontvangen en zullen in de groepsruimten meer actief samen aan de slag gaan. Op het moment dat zij naar bed gaan, zullen zij hun werk zelfs overdragen aan bevriende studenten die in een land waar de zon dan opgaat verder werken aan dezelfde opdracht.

Academisch klimaat in Leeuwarden

Een ander punt dat ik niet onbenoemd wil laten is het academisch klimaat van Leeuwarden. Het academisch klimaat in de stad kan verbeteren. Dat is meer een kwestie van organiseren dan dat het niet aanwezig zou zijn. Met vele kennisinstellingen in de provincie en de stad hoeft dat niet zo moeilijk te zijn.

Tenslotte wil ik de introductieweek voor studenten aanstippen. Het is belangrijk om een kwalitatief sterke introductieweek te organiseren. Bij de eerste top van studenten in Leeuwarden, die onlangs werd georganiseerd waren de studenten niet mals. Zij hadden veel kritiek op het imago van de stad. Ook hun oordelen over enkele studies waren fors. Een stad van campussen, dient een netwerk te vormen met knooppunten die kwalitatief allemaal aan de maat zijn.

Het Hoger Onderwijs Akkoord geeft de mogelijkheden aan deze voorwaarden van succes te werken. De organisaties die hebben getekend vormen ook de Raad van Advies van de 11e faculteit. Deze zal zich geleidelijk ontwikkelen tot een Academische Coalitie van Leeuwarden. Het zal de plek zijn waar kennisinstellingen, hogescholen, de faculteit Campus Fryslân en andere nationale en internationale universiteiten elkaar ontmoeten. Campus Fryslân is niet alleen een faculteit in enge zin, maar ook een platform waardoor het netwerk in stand blijft.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK