Hans de Boer wil miljard voor innovatie

Nieuws | de redactie
5 juli 2016 | Het nieuwe kabinet moet €1 miljard euro extra uittrekken voor innovatie en onderzoek. “Versterk de innovatiekracht van Nederland. Investeer. Als we stil staan, worden we twee jaar teruggeworpen in de tijd”. Die oproep doet Hans de Boer, in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2017.

Nederland moet alle zeilen bijzetten om de goede innovatiepositie te behouden. “We zijn op allerlei terreinen al wereldmarktleider, zowel in het bedrijfsleven als in de wetenschap. Maar dat gaat niet vanzelf. We spelen te weinig in op nieuwe ontwikkelingen, investeringen zijn te laag”, aldus De Boer. In NL Next Level pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland er daarom voor dat de overheid jaarlijks structureel één miljard extra investeert in onderzoek en innovatie. “Dit kan namelijk van het bedrijfsleven twee miljard euro aan extra investeringen lostrekken.” De Boer: “Er zijn mensen die hebben gezegd dat ik voor meer geld had moeten gaan. Ik vind dat we niet moeten overvragen.”

Nationale Wetenschapsagenda vormgeven

“Ruwweg de helft van de overheidsinvesteringen moeten gericht zijn op transitievraagstukken ,vrij fundamenteel en toegepast onderzoek, proeffaciliteiten en infrastructuur en impulsen voor het mkb. Dit moeten we samen met de wetenschap via de Nationale Wetenschapsagenda vormgeven”, aldus De Boer.

Innovatie is de basis van alle vernieuwing. Daarom moet een volgend kabinet ook verder inzetten op het topsectorenbeleid, op de negen aangewezen sectoren waarin Nederland het verschil kan maken op het wereldtoneel. Dan kan via het huidige beleid, of slimmer via bijvoorbeeld het plan Nederland Innovatief Topland, afkomstig uit de campagne NL Next Level.

Kennis lekt weg naar buitenland

De ondernemingsorganisaties pleiten voor meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen sectoren, het bedrijfsleven en wetenschappers. “Startups moeten aansluiting vinden bij de grote bedrijven. Nu stroomt de kennis soms naar het buitenland. We moeten zorgen dat die eerst in Nederland wordt toegepast en verder ontwikkeld, en dan pas doorverkocht”, aldus De Boer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK