Leidend blijven in digitale infrastructuur

Nieuws | de redactie
13 juli 2016 | De digitale middelen waar Nederland beschikking over heeft zijn van wereldniveau. Dat is nodig, ziet SURF dat de belangrijkste uitdagingen hierin voor onderwijs en onderzoek op een rij zet. “Wie geen toegang heeft tot een hoogwaardige digitale infrastructuur, staat langs de zijlijn.”

In een notitie over de huidige infrastructuur in Nederland, maant SURF de overheid duurzaam te blijven investeren in digitale voorzieningen. Een excellente digitale infrastructuur is immers “de basis voor innovatie en daarmee van onze toekomstige welvaart.” SURF zet daarbij globaal uiteen op welke punten Nederland zich dient te richten.

Volgens SURF heeft “Nederland als digitale mainport een aanzuigende werking op innovatieve bedrijven.” Dat vergroot onze economische kansen. “Nederland heeft een positie te verdedigen als een van de meest innovatieve kenniseconomieën ter wereld.” Twee zaken zijn daarin cruciaal: uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek en een excellente digitale infrastructuur, waarbij gedacht moet worden aan rekenkracht, dataopslag en computernetwerken.

Voor de periode van 2017-2022 moet de overheid volgens SURF een drietal zaken oppakken:

  1. 1.       Maak structureel geld vrij voor de nationale digitale infrastructuur
    Zorg voor structurele financiering van de nationale digitale infrastructuur voor onderwijs en onderzoek. Maak (het gebruik van) de nationale digitale infrastructuur een vast onderdeel van begrotingen van onderzoeksinstellingen en -programma’s. Een structurele financiering onderstreept het belang van een excellente digitale infrastructuur voor onderzoek, onderwijs, innovatie en economische groei.
  2. 2.       Zorg voor eenheid en focus in beleid
    Voorkom versnippering en voer de regie over publieke investeringen van departementen in ICT voor onderwijs en onderzoek. Geef daarbij bijzondere aandacht voor innovatie met en van ICT. Maak gebruik van de regierol die SURF in 2009 is toegekend en benut de aanwezige expertise en netwerken. Door krachten te bundelen kunnen we het innovatievermogen van Nederland versterken én versnellen.
  3. 3.       Leid digitale wereldburgers op
    Digitalisering van wetenschap, onderwijs en economie vergt digitaal geschoolde werknemers. Tekorten aan ICT-professionals zetten ons op achterstand. Geef digitalisering daarom een prominente plaats in het onderwijs. Verbeter de e-skills van docenten, studenten en onderzoekers. Ondersteun ook het persoonlijke en flexibele leren door middel van digitalisering van het onderwijs zelf. Stimuleer het gebruik van digitale infrastructuren en doe dat in alle domeinen

In de notitie van SURF worden een aantal voorbeelden gegeven waarin de organisatie kennisinstellingen ondersteunt. Zo wordt gebruik gemaakt van digitale voorzieningen in het biomedisch onderzoek naar de ziekte ALS en werkt de TU Delft in het onderzoek naar klimaatverandering al zo’n twintig jaar samen met SURF aan het maken van visualisaties van ingewikkelde rekenmodellen.

U leest de notitie met speerpunten van SURF hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK