Leraren niet als methodeslaaf

Nieuws | de redactie
1 juli 2016 | Om de ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan moeten docenten anders opgeleid worden en moet er meer aandacht komen voor verschillen in de klas. Ook moet 30% van de lerarenteams in het PO academisch geschoold zijn. Dit staat in de intiatiefnota die de PvdA naar de Kamer heeft gestuurd.

Onlangs kondigde de PvdA aan om met een intiatiefnota te komen om de ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Deze nota is nu naar de Kamer gestuurd.  Uit de intiatiefnota met de lange titel: “Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders” blijkt dat de twee initiatiefnemers, Mohamed Mohandis en Loes Ypma ook de lerarenopleidingen niet ongemoeid laten om de strijd tegen ongelijkheid aan te gaan.

Vaak diep ongelukkig

Beide Kamerleden willen dat de leraar weer zeggenschap krijgt over zijn eigen beroep. “De beroepstrots van leraren neemt toe als ze het vertrouwen krijgen dat ze verdienen. Zeggenschap over hun eigen onderwijs. Alleen dan kunnen ze ook maatwerk leveren aan de kinderen. Leraren die als methodeslaaf werken in een ‘one size fits all’ benadering voelen zich vaak diep ongelukkig.”

Daarom wil de PvdA dat leraren ook leven lang leren door middel van het lerarenregister. “We willen dat leraren bevoegd en bekwaam voor de klas staan, hun bevoegdheid bijhouden in het lerarenregister en recht hebben op nascholing. Een ‘leven lang leren’ geldt ook in het onderwijs. Eens bevoegd betekent niet 40 jaar voor de klas zonder nascholing.”

Bijscholing belonen

Dat het Lerarenregister vanaf 2017 verplicht wordt is daarom een goede stap volgens de sociaaldemocratische Kamerleden “Een goede leraar krijgt de kans permanent bij te leren tijdens zijn of haar carrière. Na het behalen van je onderwijsbevoegdheid ben je startbekwaam om les te geven. Wij willen dat leraren in de toekomst binnen twee jaar hun vakbekwaamheid kunnen verdienen in de praktijk. Het lerarenregister, dat vanaf 2017 verplicht wordt, is een goede stap en een belangrijk instrument om permanente bijscholing te stimuleren en te belonen. Leraren zouden een individueel opleidingsbudget moeten krijgen.”

Ook de lerarenopleiding moet op de schop er moet meer aandacht komen voor verschillen in de klas. “Onze nadrukkelijke aandacht gaat uit naar het omgaan met verschil in de klas, de zogenaamde differentiatievaardigheden. Slechts 58% van de leraren in het basisonderwijs en 33% van de leraren in het voortgezet onderwijs beheerst de differentiatievaardigheden, de  vaardigheden die vereist zijn om, om te gaan met verschillende niveaus en leerstijlen in de klas. Wij vragen om veel nadrukkelijkere aandacht in de opleiding, de nascholing en de beoordeling voor de differentiatie-vaardigheden en bijbehorende zeggenschap.”

Flinke verbeterslag op de pabo

Hoewel er volgens de PvdA al vorderingen worden gemaakt op de pabo in het bijzonder bij de academische pabo. “Er is een flinke verbeterslag op de pabo doorgevoerd en we zien in toenemende mate leraren die een master SEN of de universitaire pabo hebben gevolgd. Goed beoordeeld worden betekent doorgroei en moet van invloed zijn op de waardering van de leraar.

Als een docent in het PO academisch geschoold is, dan moet dat volgens de PvdA ook gevolgen hebben voor het salaris. “Het komt de diversiteit van het lerarenteam en daarmee de kwaliteit van het onderwijs ten goede als ieder team in het basisonderwijs voor 30% uit universitair opgeleide leraren zou bestaan. Dit vraagt mogelijk extra schalen in de onderwijssalarissen zodat het salaris ook op de basisschool kan doorgroeien tot het salaris van een leraar in het voortgezet onderwijs. We vragen het onderwijsveld hiertoe een plan op te stellen. Ook werken we samen met het onderwijsveld aan een voorstel om meer mannen voor de klas te krijgen en te houden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK