OU start Open University College

Nieuws | de redactie
19 juli 2016 | Studenten die een breed Liberal Arts & Sciences programma willen volgen hoeven niet meer fysiek naar één van de vele University Colleges in Nederland. De Open Universiteit start in september met een volledig online te volgen Open University College.

Door het toenemend aantal complexe mondiale vraagstukken, groeit ook de behoefte aan mensen die vanuit een breed perspectief kunnen werken aan oplossingen. Zij moeten over de muren van traditionele wetenschapsgebieden heen kunnen kijken en interdisciplinair kunnen denken en handelen. Om studenten hiervoor op te leiden start de OU in september dit jaar met een online te volgen programma Liberal Arts & Sciences op bachelorniveau.

Allesomvatten begrip van de werkelijkheid

In het woord ‘universiteit’ zit het oorspronkelijk ideaal van een brede universele opleiding besloten die zou moeten leiden tot een allesomvattend begrip van de werkelijkheid. In de moderne tijd is de hoeveelheid beschikbare kennis echter zo groot dat het voor één mens onmogelijk is om dit ideaalbeeld te verwezenlijken.

Studenten specialiseren zich dan ook veelal binnen een vakgebied. Maar maatschappelijke vraagstukken kenmerken zich vaak door hun complexiteit en zijn steeds moeilijker oplosbaar vanuit één discipline. Er is daarom juist behoefte aan mensen die over de muren van de traditionele wetenschapsgebieden heen willen en kunnen kijken.

De OU ziet meerwaarde in het nieuw Open University College: programma Liberal Arts & Sciences in de interdisciplinaire vaardigheden die studenten verwerven. Studenten worden opgeleid tot bruggenbouwers die inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines weten te combineren om zo te komen tot doeltreffende oplossingen. Daartoe is gekozen voor een bijzondere opzet.

Speciaal verbredingspakket

Studenten volgen binnen de faculteit Management, Science & Technology (MST) het (gebonden) disciplinaire programma van één van de online te volgen bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen. Daarnaast kiezen de studenten cursussen uit het speciaal samengestelde MST verbredingspakket op basis van een selectie van cursussen van de drie andere opleidingen. Ook in de vrije ruimte kunnen ze cursussen uit het verbredingspakket inbrengen of kunnen ze om vrijstelling vragen voor cursussen die bij andere hoger onderwijsinstellingen succesvol zijn afgesloten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK