Prestatieafspraken tegen het licht

Nieuws | de redactie
8 juli 2016 | Alle hogescholen hebben in 2012 met het ministerie van OCW Prestatieafspraken gemaakt over de periode 2013-2016. Nu veel hogescholen hun jaarverslagen over 2015 presenteren worden deze kritisch bekeken. Collegelid Jan Roelof van Hogeschool Rotterdam duidt wat zijn hogeschool hier gedaan heeft.

De Hogeschool Rotterdam heeft van OCW middelen toegekend gekregen op grond van de prestatieafspraken en dus is het van belang nu te zien hoe de resultaten uitvallen, en waarom. “De Prestatieafspraken zijn gemaakt in een periode waarin Hogeschool Rotterdam zich voorbereidde op een stevige koerswijziging,” schrijft Jan Roelof op de website van zijn hogeschool.

Pakket aan maatregelen

In het jaarverslag 2015 wordt per afspraak besproken of deze wel of niet behaald zijn. “Op de onderwerpen onderwijskwaliteit, differentiatie en zwaartepuntvorming zijn de doelstellingen behaald tot zelfs ruimschoots behaald,” schrijft Jan Roelof. Ook op het gebied van studenttevredenheid zijn forse stappen gezet. “Om meer geld vrij te maken voor het onderwijs is in voorgaande jaren stevig ingezet op het verlagen van de overhead,” verklaart het collegelid.

Waar universiteiten onlangs de loftrompet staken over de gestegen studierendementen, daar blijkt dit in het HBO een lastiger te nemen horde, ziet ook de Hogeschool Rotterdam. “Hogeschool Rotterdam is sinds 2009, al ver voor de Prestatieafspraken actueel werden, met een heel pakket aan maatregelen gestart als het gaat om deze onderwerpen. Desondanks is het vraagstuk van switch, uitval en rendement in de praktijk weerbarstig gebleken.”

De oplossing voor de vraagstuk, wordt binnen de hogeschool gezocht, schrijft Jan Roelof. “We zijn tot de conclusie gekomen dat het vraagstuk van studiesucces indringender is dan we hadden voorzien en dat we veel inspanningen hebben verricht, maar tegelijkertijd stellen we vast dat die maatregelen niet tot het gewenste effect hebben geleid.” De Hogeschool Rotterdam is niet de enige die met deze kwestie worstelt. Ook andere hogescholen hebben op het gebied van studierendement niet de gemaakte afspraken weten te halen.

“We hebben onze organisatiekracht aangewend om een prima zorgstructuur te realiseren rondom het onderwijs.” stelt Roelof. “Maar we zijn ons enige jaren geleden gaan realiseren dat de problematiek in de kern van het onderwijs aangepakt moet worden. Het gaat erom dat docenten studenten goed kennen en hen weten te binden. Het realiseren van kwaliteit in de klas is in essentie een pedagogisch vraagstuk.”

Hogeschool Rotterdam pakt op dit gebied door met nieuwe maatregelen, schrijft het bestuurslid. “We investeren extra in de onderwijskwaliteit door middel van schaalverkleining (meer docenten voor de klas en kleinere klassen), extra professionalisering voor docenten, vooral op pedagogische aspecten, nieuwe didactische concepten en een sterkere verbinding van het onderwijs met de beroepspraktijk en het werkveld. Ook leggen we meer nadruk op de integratie van praktijk en praktijkonderzoek in het onderwijs. “

Niet alleen interne factoren

Niet alles is echter te verklaren op basis van interne factoren, concludeert Jan Roelof. Als hogeschool in een Randstedelijke, multiculturele omgeving spelen ook andere zaken een rol. Zoals voorzitter Ron Bormans al eens stelde zijn “onze diplomafeestjes wit”, doelend op het studiesucces van studenten van niet-westerse origine en het grote aandeel studenten afkomstig uit het MBO dat de Hogeschool Rotterdam kent.”

Volgens Jan Roelof heeft de hogeschool “in de Prestatieafspraken ook de ambitie vastgelegd om de differentiatie in het onderwijsaanbod te bevorderen. Deze ambitie betrof vooral de uitbouw van de Rotterdam Academy, het instituut voor Associate degrees. Daarnaast is het voornemen geuit om een nieuwe, brede masteropleiding te ontwikkelen op het gebied van toegepast ontwerpen.”

Roelof constateert daarmee dat “de koerswijziging ingegeven door ons programma Focus ons in staat heeft gesteld flinke stappen voorwaarts te zetten binnen vrijwel alle gebieden van de Prestatieafspraken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Die stijgende lijn willen we de komende jaren vasthouden.”

“Wat betreft studiesucces en uitvalproblematiek zullen we investeren in nieuwe maatregelen en hebben we er vertrouwen in dat die een positief effect zullen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de organisatiekracht die de hogeschool de afgelopen jaren heeft laten zien, ons ook in staat zal stellen in de komende jaren de benodigde en gewenste volgende stappen te zetten.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK