Professionalisering meten in de school

Nieuws | de redactie
22 juli 2016 | Docenten moeten zich gedurende hun carrière blijven bijscholen, maar hoe gaat die ontwikkeling? Onderzoekers van het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben een instrument ontwikkeld om die voortgang op het werk te meten.

Arnoud Evers, Karel Kreijns en Beatrice van der Heijden ontwikkelden en testten een instrument gebaseerd op zelfrapportage en bestaand uit 21 items waaruit een vierpuntenschaal is gekoppeld. Het inventariseert de deelname van docenten aan activiteiten die bijdragen aan hun professionele ontwikkeling.

Blijven werken aan ontwikkeling 

Het is essentieel dat docenten na hun afstuderen voortdurend blijven werken aan hun professionele ontwikkeling. Zij moeten immers voorbereid zijn op de eisen van de toekomstige op technologie gebaseerde kennissamenleving, op de toenemende variatie aan studenten en leerlingen, nieuwe verantwoordelijkheden, en op de steeds hogere verwachtingen van scholen en samenleving in het algemeen. Hoewel de aandacht voor docentprofessionalisering op het werk toeneemt, zijn er nog maar weinig valide instrumenten die hun deelname aan professionele ontwikkeling op het werk meten. 

Op basis van een literatuuronderzoek hebben Evers, Kreijns en Van der Heijden een dergelijk instrument ontwikkeld. Het is gebaseerd op zelfrapportage op 21 items die gebruikmaken van een 4-puntenschaal en inventariseert de deelname aan activiteiten die bijdragen aan professionele ontwikkeling op het werk . Het doel van het instrument is docenten, schoolleiders en andere betrokkenen zich ervan bewust maken of en in welke mate docenten leren op het werk. Dit is van belang omdat uiteindelijk de onderwijskwaliteit hiervan afhangt.

Getest in PO en VO 

Het instrument is uitgetest in 9 basisscholen en 15 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Analyse van de resultaten bevestigt dat de betrouwbaarheid van het meetinstrument voldoende tot goed is. Het onderzoek ‘The design and evaluation of an instrument to measure teachers professional development at work’ werd gepubliceerd in het tijdschrift Studies in continuing Education. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK