Anne-Wil Lucas gaat startups versterken

Nieuws | de redactie
29 augustus 2016 | VVD-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas verlaat per 7 september a.s. de fractie om aan de slag te gaan als Programmamanager Talent, Knowledge and Skills bij Startup Delta. Lucas had al eerder aangegeven niet opnieuw verkiesbaar te zijn. Zij wordt opgevolgd door Daniël van der Ree.

Van der Ree is momenteel gemeenteraadslid in Amsterdam. In april gaf Anne-wil Lucas al aan absoluut geen minister te willen worden. Niet veel later maakte zij duidelijk ook niet voor een volgende termijn de Kamer in te willen. Net als haar collega en vriendin van de PvdA, Tanja Jadnanansing is zij het volgende Kamerlid die in het reces aangeeft om per direct uit de Kamer te vetrekken. Jadnanansing vertrok naar het Albeda College in Rotterdam om daar aan de slag te gaan als programma-manager strategie.

Actieprogramma voor startups 

Ook tijdens haar Kamerlidmaatschap heeft Anne-Wil Lucas samengewerkt met de Startup Delta. Zij schreef al eerder het Startup NL Manifest dit heeft er in geresulteerd dat de Startup Delta in 2014 opgericht is door het kabinet, als onderdeel van het actieprogramma ‘Ambitieus Ondernemerschap’. De Startup Delta verbindt startende bedrijven, overheden, kennisinstellingen, bedrijven en financiers met elkaar om van Nederland dé vestigingsplaats te maken voor start-ups.

Als Kamerlid heeft Lucas het zo nu en dan aan de stok gehad met de koepels, maar ook met de minister, bijvoorbeeld over Leven Lang Leren. Begin dit jaar verweet zij in de Kamer dat de Vereniging Hogescholen er alles aan deed om het experiment met vraagfinanciering te frustreren. “De Vereniging Hogescholen doet er alles aan om de experimenten met vraagfinanciering te laten mislukken. Het eigen belang gaat duidelijk boven het belang van de student of de werkenden die zich wil bijscholen.” De minister reageerde toen geïrriteerd:”Dit laat ik mij niet zeggen.”

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt het een logische stap die Lucas nu neemt: “Wij wensen Anne-Wil veel succes met deze logische stap! Wij zijn blij dat Daniël van der Ree bereid is op deze korte termijn haar plek in te nemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK