Bewijs voor kansrijk onderwijsbeleid

Nieuws | de redactie
4 augustus 2016 | Het CPB-rapport ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’ kon op veel kritiek rekenen bij docenten en onderzoekers, omdat het onderliggend wetenschappelijk bewijs voor de analyse dun zou zijn. Op de UvA is de discussie over het rapport aanleiding voor een debatmiddag op 13 september.

In het rapport, ging het CPB onder meer in op het effect van het indelen van werkcolleges naar leerprestaties en op vroege selectie in het onderwijs. ‘Tunnelvisie’ werd het CPB verweten door UvA-sociologen Thijs Bol en Herman van de Werfhorst. Zo zou er om de positieve invloed van vroege selectie te bewijzen wel heel selectief geshopt zijn in de wetenschappelijke literatuur.

Slordige interpretatie

“Er bestaat meer helderheid over de relatie tussen tracking en ongelijke kansen. Vroege selectie gaat gepaard met grotere ongelijkheden naar sociaal milieu, en juist om die reden staat vroege selectie weer hoog op de politieke agenda. Maar daar heeft het CPB-rapport niet naar gekeken,” schrijven Bol en Van de Werfhorst.

De kritiek uit academische hoek noopte het CPB tot een reactie, waarin gesteld werd dat de conclusies in het CPB-rapport door sommige commentatoren slordig was geïnterpreteerd. “Stilletjes is verondersteld dat in homogene klassen de randvoorwaarde van gelijke eisen aan leerlingen losgelaten wordt. Deze nuance is echter van wezenlijk belang. Als de randvoorwaarde van gelijke eisen wordt losgelaten is sprake van vroege selectie. En vroege selectie van basisschoolleerlingen is in de internationale literatuur juist ongunstig geëvalueerd. De weg van vroege selectie is dan ook niet de weg die men zou wensen voor een kansrijk onderwijsbeleid.”

Discussie duurt voort

Met die nuancering neemt het CPB de wind uit de zeilen van de criticasters die met name reageerden op het artikel in de Volkskrant destijds. Toch blijft de discussie over welk wetenschappelijk bewijs van belang is voor onderwijsbeleidsanalyse de gemoederen bezig houden. Het Amsterdam Centre for Inequality Studies van de UvA organiseert daarom op 13 september een discussiemiddag over het onderwerp.

In de Muziekzaal van CREA kruist socioloog Herman van de Werfhorst de degens met beleidsonderzoekers van het CPB, de Onderwijsinspectie en het Sociaal Cultureel Planbureau. Samen kijken zijn naar welke criteria van belang zijn voor goed onderzoek dat als basis kan dienen voor onderwijsbeleid. Aanmelden voor deze discussiemiddag kan via een mail aan amcis@uva.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK