CvB UvA-HvA wil uit elkaar

Nieuws | de redactie
24 augustus 2016 | “Behoud van de huidige status quo moet binnen de kortste keren opnieuw tot trammelant gaan leiden.” Vanuit het College van Bestuur van de UvA-HvA zijn er grote zorgen over de huidige personele unie. Volgende week verschijnt er een rapport over de samenwerking, maar de conclusies staan eigenlijk al vast.

Adviesbureaus Berenschot en Deloitte leggen momenteel de laatste hand aan het onderzoek naar de evaluatie van de samenwerking tussen de UvA en de HvA. Volgende week worden de resultaten verwacht. Dit onderzoek is er gekomen omdat afgelopen april vanuit de decanen en de medezeggenschap van de UvA de oproep kwam om de UvA en de HvA te ontvlechten.

Men heeft toen besloten om een onderzoek in te stellen naar de samenwerking. Vanuit het inmiddels vijfkoppige College van Bestuur dat onlangs is versterkt met een crisismanager Nico Molenaar om de financiële zaken van de HvA te regelen, zijn grote zorgen over de personele unie die 13 jaar geleden is gestart. “Behoud van de huidige status quo moet binnen de kortste keren opnieuw tot trammelant gaan leiden,” zo hoort ScienceGuide.

Geen gemeenschappelijke strategie

Een van de constateringen vanuit het CvB is dat beide instellingen wezenlijk verschillen. “De UvA en HvA hebben geen gemeenschappelijke strategie, simpelweg omdat ze een ander doel nastreven in de samenleving. De UvA wil met vijftig andere instellingen in de wereld concurreren. De HvA wil degelijke beroepsopleidingen verzorgen in de regio Amsterdam.”

In de onderzoeksopdracht die beide adviesbureaus hebben meegekregen staan een drietal onderwerpen die bij de samenwerking tussen de UvA en HvA geëvalueerd moeten worden: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Op het gebied van onderwijs wordt er specifiek gekeken naar de doorstoommogelijkheden en het gezamenlijk aanbieden van opleidingen. Vanuit het CvB is men duidelijk over deze specifieke onderzoeksvraag. “Alle pogingen om via ‘leerpaden’ en dergelijke tot een frictieloze ruimte te komen zijn mislukt.”

Een eigen rol pakken

Daarom beziet men ook een andere oplossing en taakopdracht voor het Amsterdamse hoger onderwijs, vanuit het college gelooft men meer in “een HO-koepel voor de Metropool Amsterdam waarbij iedere instelling de VU, HvA, UvA, Inholland en beide universitaire ziekenhuizen in samenwerking en afstemming een eigen rol pakken, maar daarbij wel de eigen strategie volgen.” Dit wordt geïllustreerd met een voorbeeld. “Delen van de HvA, zoals sport en rechten hebben een betere samenwerking met de VU dan met de UvA.”

Daarnaast ervaart men in het Maagdenhuis dat de samenwerking tussen beide instellingen erg moeizaam gaat. “In de praktijk van alle dag loop je tegen fiscaal, juridische en onderwijskundige blokkades op, dat ook al zou je helemaal willen fuseren het gewoon niet lukt. Ondertussen loopt er heel veel energie weg in de vorm van wederzijdse verrekening en voortdurende moeizame afstemming.”

Bronnen binnen het CvB zijn dan ook duidelijk tegen ScienceGuide over hoe het verder moet. “Trek die twee organisaties uit elkaar en behoudt het goede. Doe meer samen met de VU en probeer in de regio, met behoud van eigen strategie een gemeenschappelijke HO-omgeving aan te bieden.”

FvH


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK